Analiza ponudbe prodaje stanovanjskih hiš na slovenski obali

0
Podobno kot pri stanovanjih, tudi v primeru ponudbe hiš ugotovimo, da je razpon cen bistveno večji na območju Pirana.
Tabela 1: Število vrstnih in samostojnih hiš (VH, SH) po posameznih krajih.

Pri ponudbi hiš je stanje podobno kot pri ponudbi stanovanj. Največ se jih prodaja na zgoščenem območju občine Piran (97), s tem, da je ta delež nekoliko manjši kot pri stanovanjih, saj znaša 46%. Lucija (14) in Portorož (24) skupaj predstavljata 39% ponudbe vseh hiš na tem območju, kar je le dva odstotka manj kot pri stanovanjih. Bistveno pa se razlikuje delež hiš v kraju Piran, ki ga ta predstavlja, glede na celotno ponudbo na tem območju. Pri stanovanjih je bil delež nepremičnin v Piranu 47%, pri hišah pa je ta delež 31%.

Iz Tabele 1 je moč razbrati, da je na območjih Ankarana, Izole in Kopra naprodaj več vrstnih hiš (VH), medtem ko je na območju Pirana več samostojnih hiš. To ni presenetljivo, saj gre v primerih Izole, Kopra in Pirana za strnjena obmorska in zgodovinska naselja, v primerih Lucije in Portoroža, ki sta zajeta v območju Piran, pa za mlajše letoviške kraje.

Tabela 1: Število vrstnih in samostojnih hiš (VH, SH) po posameznih krajih

RAZPON CEN HIŠ

Tabela 2: Najvišja cena vrstnih in samostojnih hiš (VH, SH) po posameznih krajih.

Podobno kot pri stanovanjih, lahko tudi v primeru ponudbe hiš, ugotovimo, da je razpon cen bistveno večji na območju Pirana, kakor je to slučaj na območju Ankarana, Izole in Kopra. Cene vrstnih hiš se na vseh območjih pričnejo v podobnem cenovnem razredu, končajo pa se pri dobrem pol milijona evrov v Izoli, pri slabem milijonu evrov v Ankaranu, pri dobrem milijonu evrov v Kopru in pri dobrih dveh milijonih evrov v Piranu. Najdražje vrstne hiše so torej v Kopru in Piranu – v Kopru je to hiša na Markovcu s panoramskim razgledom na celotni Koprski zaliv, v Piranu pa hiša v središču mesta z vrtom, ki povezuje prostore, z razgledom na mesto Piran in Piranski zaliv.

Graf 2: Najvišja in najnižja cena vrstnih hiš.

 

Graf 3: Najnižja in najvišja cena samostojnih hiš.

V primeru samostojnih hiš se cene začnejo v podobnem cenovnem razredu v Izoli, v Kopru in v Piranu – najcenejša samostojna hiša v Ankaranu pa je za vsaj 270 tisoč evrov dražja od najcenejših samostojnih hiš na prej omenjenih območjih. Gre za največjo razliko med najvišjo in drugo najvišjo minimalno ceno za katerikoli tip nepremičnine. Nad Ankaranom je precej hiš – njihov delež v celotni ponudbi ja za 76% večji od deleža ankranskih stanovanj v celotni ponudbi – z lepimi razgledi na Koper, Koprski zaliv in slovensko Istro. Cene najdražjih samostojnih hiš pa znašajo miljon in pol evrov v Kopru, dober milijon in pol evrov v Izoli, dobra dva milijona evrov v Ankaranu in, na območju občine Piran, z dobrimi tremi in pol milijoni evrov vila nad Portorožem.

POVPREČNA CENA M²

Tabela 3:Povprečna cena m2 vrstnih in samostojnih hiš.

Pri primerjavi cen hiš s cenami stanovanj vidimo, da so v povprečju cene m² hiš (2.401 EUR/m²) za 64 EUR/m² nižje od cen stanovanj (2.465 EUR/m²). Povprečne cene m² hiš v Ankaranu, Izoli in Kopru se vrtijo okoli 2.050 EUR/m² in so za približno 700 EUR/m² nižje od povrečnih cen m² hiš v Piranu (2.771 EUR/m²).

V povprečju so najdražje samostojne hiše na območju Pirana, predvsem v Portorožu in Luciji (2.893 EUR/m²), kjer gre predvsem za vile na prelepih izpostavljenih točkah s čudovitimi razgledi. Sledijo pretežno stare meščanske vrstne hiše v mestu Piranu (2.476 EUR/m²) in vrstne hiše v Kopru (2.117 EUR/m²), tiste novejše na Markovcu, v Semedeli, v Žusterni ter starejše meščanske v središču mesta Koper.

Cene samostojnih hiš (2.516 EUR/m²) so v povprečju za 305 EUR/m² višje od povprečnih cen vrstnih hiš (2.211 EUR/m²). Cene samostojnih hiš so v Ankranu (za 244 EUR/m²) in Piranu (za 417 EUR/m²) višje od cen vrstnih hiš, v Izoli so praktično enake (razlika 12 EUR/m² v prid samostojnih hiš), v Kopru pa so cene samostonjih hiš nižje od cen vrstnih hiš, in sicer za 86 EUR/m².

Graf 4: Cene hiš glede na površino in lokacijo.

Krivulje na Grafu 4 predstavljajo gibanje cen hiš v odvisnosti od njihove površine za posamezni kraj. Krivulje zaradi preglednosti zajemajo tako vrstne kot samostojne hiše.

Na Grafih 5, 6, 7 in 8 je prikazana vsaka vrstna in samostojnna hiša posebej, z ločenima krivuljama za vrstne in samostojne hiše. V krajih, kjer je razpršenost cen večja, krivulje manj natančno povzemajo ceno v odvisnosti od površine – zato zanesljivost krivulj gibanja cen v odvisnosti od površine upada od Ankarana, preko Izole in Kopra, do Pirana.

Graf 5: Cene vrstnih in samostojnih hiš v Ankranu, glede na njihovo površino.
Graf 6: Cene vrstnih in samostojnih hiš v Izoli, glede na njihovo površino.
Graf 7: Cene vrstnih in samostonjih hiš v Kopru, glede na njihovo površino.
Graf 8: Cene vrstnih in samostonjih hiš v Piranu, glede na njihovo površino.

PONUDBA HIŠ

Graf 9: Zasebna ponudba hiš.

Delež hiš v zasebni ponudbi je 7,1%  – tj. 15 od skupno 212 hiš. Od tega je vrstnih hiš v zasebni ponudbi 9, kar znaša 8,6% ponudbe vrstnih hiš, samostojnih hiš v zasebni ponudbi pa je 6, kar znaša 6,5% ponudbe samostojnih hiš. To potrjuje, da ljudje pri prometu z nepremičninami zaupajo nepremičninskim agencijam, saj le peščica ureja stvari v lastni režiji.

Graf 10: Agencijska ponudba hiš.

Vir: www.nepremicnine.net

Pripravil: Jure Pucko, diplomant evropskih študij za ABC NEPREMIČNINE d.o.o.

Diplomant evropskih študij

POVEZANA PRISPEVKA:

V Ankaranu naprodaj “božanska” parcela

Pregled ponudbe rabljenih stanovanj na slovenski obali

 

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.