Ali bi priporočili sklenitev najemne pogodbe v notarski obliki z namenom neposredne izvršljivosti ?

1074

Vprašanje: Ali bi pri oddaji nepremičnine (poslovni prostor) najemodajalcu, ki ne pozna najemnika, priporočili sklenitev najemne pogodbe v notarskem obliki z namenom neposredne izvršljivosti. V kolikor je odgovor pritrdilen, prosim za obrazložitev zakaj je ta oblika boljša za najemodajalca.

Bi priporočili. Notarski zapis je izvršilni naslov za obveznosti, pri katerih je zavezanec (v konkretnem primeru mislimo na najemnika) podal soglasje za njihovo neposredno izvršljivost. Najemna pogodba, ki je sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, tako omogoča, da lahko najemodajalec obveznosti iz naslova najema, bodisi nedenarne (npr. izpraznitev nepremičnine) ali denarne, uveljavlja neposredno v izvršilnem postopku, ne da bi za to bilo potrebno predhodno sprožiti in uspeti v sodnem postopku ter pridobiti izvršilni naslov.

Res je, da zaradi sklenitve najemne pogodbe nastane dodatni notarski strošek ob njeni sklenitvi v notarskem zapisu (ki ga sicer ne bi bilo), vendar je najemodajalec v nadaljevanju bolje varovan v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani najemnika, saj lahko najemodajalec v izvršilnem postopku z uporabo zakonsko dopustnih sredstev izvršbe razmeroma hitro in učinkovito uveljavlja svoje terjatve na premoženju najemnika.

Odgovor pripravil: odvetnik Rok Šonc, Erjavec in partnerji, o.p., d.o.o.

Rok Šonca, odvetnik
Rok Šonca, odvetnik

Save

Save

Save

Prejšnji članekAli bi morali zaradi manjših sprememb izdelati nov projekt in pridobiti novo gradbeno dovoljenje?
Naslednji članekAli je možna enostranska odpoved najemne pogodbe ?