Ali bi morali zaradi manjših sprememb izdelati nov projekt in pridobiti novo gradbeno dovoljenje?

176

Vprašanje: V letu 2006 se je zgradila enostanovanjska hiša. Hiša ima v naravi nekaj manjših odstopanj glede na projekt, ki je bil izdelan za pridobitev gradbenega dovoljenja (vogal hiše je bil podaljšan in tam pridobljeno 1-2 m2, balkon v mansardi je bil po načrtu predviden kot polkrožen v naravi je pravokoten, prav tako je vhod v hišo drugje kot je bilo v načrtu predvideno, kjer se je zopet pridobilo cca. 2 m2 bivalne/notranje površine). Ali bi morali lastniki takšne hiše zaradi nekaj omenjenih manjših sprememb izdelati nov projekt in pridobiti novo gradbeno dovoljenje ali so pri gradnji dovoljena določena odstopanja (v %) in to ni potrebno?

Pojasniti je treba, da je gradbeno dovoljenje odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. V primeru, da niso upoštevani pogoji iz gradbenega dovoljenja, čeprav je bilo to veljavno izdano, gre za neskladno gradnjo. Za tovrstno gradnjo pa ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja in se šteje za nedovoljeno. Če v samem gradbenem dovoljenju niso dovoljena oziroma predvidena odstopanja, kot jih je investitor opravil, potem mora ta sprožiti postopek pridobitve (novega) spremenjenega gradbenega dovoljenja.

Manjša odstopanja je sicer mogoče odpraviti na samem tehničnem pregledu, pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, saj se šteje, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, če je mogoče na podlagi projekta izvedenih del ugotoviti, da spremembe, ki so nastale med gradnjo, ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene zahteve, kar je odvisno od presoje in ocene v posameznem primeru gradnje. V kolikor torej gre odstopanja, ki ne vplivajo na navedene pogoje in druga relevantna področja, potem ni potrebno izdelati novega projekta in pridobiti novega gradbenega dovoljenja. 

Odgovor pripravil: odvetnik Rok Šonc, Erjavec in partnerji, o.p., d.o.o.

Rok Šonca, odvetnik
Rok Šonca, odvetnik

Save

Save

Save

Save

Prejšnji članekAli lahko upravnik oz. stanovalci terjajo doplačilo rezervnega sklada od novega lastnika?
Naslednji članekAli bi priporočili sklenitev najemne pogodbe v notarski obliki z namenom neposredne izvršljivosti ?

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.