Davčne obveznosti pri prodaji nepremičnine v Sloveniji

127
KPMG Slovenija

Vprašanje: V lasti imam nepremičnino, ki so želim prodati. Kakšne so moje davčne obveznosti?

Davčne obveznosti glede prodaje nepremičnin opredeljujeta Zakon o davku na promet nepremičnin in Zakon o dohodnini. 

Po Zakonu o davku na promet nepremičnin nastane davčna obveznost pri vsakem odplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini. Višina davka na promet z nepremičninami je 2% od davčne osnove, kot davčna osnova pa se upošteva prodajna cena nepremičnine.

Zavezanec za plačilo davka na promet z nepremičninami je v primeru prodaje prodajalec. Davčna obveznost nastane na dan sklenitve pogodbe. Obveznost zavezanca (tj. prodajalca) je, da v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe vloži napoved pri davčnem organu, na območju katerega nepremičnina leži (napovedi je treba priložiti tudi prodajno pogodbo).

Davčni organ na podlagi napovedi izda odmerno odločbo, zavezanec pa mora poravnati davčno obveznost v 30 dneh po vročitvi odločbe. Brez plačila davka ni mogoča overitev podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini.

Davek na promet nepremičnin se ne plača za prenos lastninske pravice na nepremičninah, od katerega je bil obračunan DDV.

Poleg davka na promet z nepremičninami je fizična oseba dolžna plačati tudi dohodnino od dobička, doseženega pri prodaji (odsvojitvi) nepremičnine. Obdavčitev dobička od kapitala je urejena v Zakonu o dohodnini.

Davčna osnova je razlika med vrednostjo nepremičnine ob pridobitvi (nakupu) in vrednostjo nepremičnine ob odtujitvi (prodaji). Kot vrednost nepremičnine se upošteva vrednost, navedena v pogodbi.

Stopnja obdavčitve je 25%. Na vsakih 5 let lastništva nepremičnine se davčna stopnja zmanjša za 5% in po 20 letih lastništva tako ni obveznosti plačila dohodnine.

Davčni zavezanec mora vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala v 15 dneh od odsvojitve nepremičnine (to je od sklenitve pogodbe). Napoved se lahko vloži elektronsko, po pošti ali osebno.

Odgovor pripravila: Magda Posavec,  davčna svetovalka, KPMG poslovno svetovanje d.o.o.

Magda Posavec, davčna svetovalka - vodja projektov, KPMG
Magda Posavec, davčna svetovalka – vodja projektov, KPMG

Save

Prejšnji članekObdavčitve nepremičnine v tujini pri oddajanju v najem
Naslednji članekDavčna obveznost pri prodaji nepremičnine v tujini