Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti nepremičnin – MSOV

249
MSOV - Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti

Vprašanje: Kaj so MSOV (Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti) in kaj so glavni cilje v katere so usmerjeni MSOV  ?

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti predstavljajo sprejeto ali najboljšo prakso v stroki ocenjevanja vrednosti, znano tudi kot splošno sprejeta načela ocenjevanja vrednosti. Njihov namen je predvsem usmerjen v:

– pospeševati meddržavne transakcije in prispevati k razvoju mednarodnih trgov premoženja s spodbujanjem preglednosti pri računovodskem poročanju in zanesljivosti ocenitev vrednosti, ki so opravljene za zavarovanje posojil in hipotek, za transakcije, ki vključujejo prenose lastništva, in za poravnave v pravnih ali v davčnih zadevah;

– predstavljati strokovno normo ali smerokaz za ocenjevalce vrednosti po svetu in s tem      omogočati, da se lahko odzivajo na povpraševanje mednarodnega trga premoženja po zanesljivih ocenitvah vrednosti in izpolnjujejo zahteve računovodskega poročanja globalne poslovne skupnosti; in

– zagotavljati standarde ocenjevanja vrednosti in računovodskega poročanja, ki                izpolnjujejo potrebe porajajočih se in novo industrializiranih držav.

Pojasnilo:

Zaradi vedno hitrejšega poteka dogajanja pri globalizaciji naložbenih trgov se je pojavila potreba po mednarodno sprejetih standardih poročanja o vrednosti premoženja. Postalo je očitno, da bi brez mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti lahko prišlo do potencialne zmede. Razlike v stališčih med nacionalnimi strokovnimi organi ocenjevanja vrednosti bi lahko vodile do nenamernih nesporazumov. Kot odgovor na takšno situacijo so člani strokovne komisije Kraljevega inštituta pooblaščenih ocenjevalcev (RICS) in predstavniki organizacij, ki se v ZDA ukvarjajo z ocenjevanjem vrednosti, začeli pogovore v poznih 70. letih ter v letu 1981 ustanovili Mednarodni odbor za standarde ocenjevanja vrednosti sredstev, leta 1994 se je Odbor preimenoval v Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (OMSOV), katerega cilji so dvojni:

  • oblikovanje in izdajanje v javnem interesu standardov ocenjevanja vrednosti za ocenjevanje vrednosti premoženja in za pospeševanje njihovega sprejetja po svetu;
  • uskladitev standardov med državami sveta, identifikacija in razkrivanje razlik v stališčih in/ali načinih uporabe standardov, kot se pojavijo.

Kaj je podlaga vrednosti nepremičnine ?

Podlaga vrednosti je izjava o temeljnih predpostavkah merjenja ocenjevanja vrednosti. Opisuje temeljne predpostavke, na katerih bo temeljila poročana vrednost, npr. naravo hipotetičnega posla, odnos in motivacijo strank in izpostavljenost sredstva na trgu. Ustrezna podlaga se bo spreminjala glede na namen ocenjevanja vrednosti.

Pojasnilo:

Podlago vrednosti bi morali jasno razlikovati od:

  • načinov in metod uporabljenih za nakazovanje vrednosti,
  • vrste sredstev, katerega vrednost se ocenjuje,
  • dejanskega ali predpostavljenega stanja sredstva,
  • katere koli druge predpostavke, ki spreminjajo temeljne predpostavke in posebne okoliščine.

Odgovor pripravil: dr. Bojan GRUM, univ.dipl.inž. gr

dr.Bojan Grum,sodni cenilec za gradbeništvo – nepremičnine
dr.Bojan Grum,sodni cenilec za gradbeništvo – nepremičnine

 

Prejšnji članekOsnovne razlike med množičnim in individualnim vrednotenjem nepremičnin
Naslednji članekOglaševana cena nepremičnine mora vključevati DDV

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.