Odprava neustavnosti glede subvencij najemnin

115

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo in medresorsko obravnavo posredovalo osnutek novele stanovanjskega zakona. Pripombe in predlogi nanj so možni do 11. novembra. Osnutek sledi majski odločbi ustavnega sodišča o neustavnosti dela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ureja pravico do subvencije najemnine.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je zakonodajalec s črtanjem 3. odstavka 28. člena zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev različno uredil način ugotavljanja višine subvencije za najemnike v neprofitnih stanovanjih in najemnike v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja. Za to pa zakonodajalec ni imel razumnega razloga, je menilo sodišče.

V obrazložitvi odločbe je navedlo, da je mogoče ugotovljeno protiustavnost odpraviti s spremembo stanovanjskega zakona. Odločitev ustavnega sodišča, ki je odločalo na zahtevo varuha človekovih pravic, bo zakonodajalec uresničil s spremembo in dopolnitvijo stanovanjskega zakona tako, da bo tržnim najemnikom razširil tržno subvencijo s pravico do subvencije na neprofitnem delu, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu za okolje.

Občinam, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam naj bi omogočili, da glede ugotavljanja dohodkov gospodinjstva in drugega premoženja brezplačno dostopajo in uporabljajo informacijski sistem, ki je bil vzpostavljen po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Omogočeno bo povečanje obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov, s čimer bi vzpodbudili in omogočili graditev javnih najemnih stanovanj in tako omogočili več upravičencem dostojno bivališče, so v sporočilu za javnost še navedli na ministrstvu.

S predlogom dopolnitve zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je sicer že poslanska skupina ZL želela vrniti stanje glede dodatne subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj na čas pred uveljavitvijo varčevalnega zakona občin, s katerim je bil storjen neustaven poseg v zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vendar predlog v DZ poleti ni prejel ustrezne podpore.

 

Vir: STA

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.