Javna razprava o novi gradbeni in prostorski zakonodaji v zaključni fazi

29

Osnutki zakona o urejanju prostora, gradbenega zakona ter zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih so bili v javni razpravi že med novembrom lani in februarjem letos. Ministrstvo je takrat prejelo veliko pripomb in predlogov, ki jih je skušalo vključiti v zakonske osnutke. Ob precejšnjih spremembah in potrebi po ponovnem medresorskem usklajevanju so osnutke 5. februarja poslali v tudi novo javno razpravo, ki se izteka danes.

Z novimi osnutki niso bili zadovoljni v Inženirski zbornici Slovenije. Kot so povedali konec oktobra na posvetu v Ljubljani, so imeli pripombe predvsem glede gradbenega zakona oz. njegovega podzakonskega akta, pravilnika o projektni dokumentaciji. Niso se strinjali med drugim tudi z razvrstitvijo gradenj glede na zahtevnost.

Vodja službe za sistem okolja in prostora na ministrstvu Luka Ivanič je dejal, da rešitve še usklajujejo in da so pri nekaterih določbah dopuščali možnost drugačnih rešitev. Izrazil je sicer željo, da bi javno razpravo podaljšali. A kot so ta teden STA povedali na ministrstvu, podaljšanja javne razprave ne načrtujejo. Kdaj bodo predlogi pripravljeni za vladno obravnavo, ni znano.

Gradbeni zakon na novo ureja področje graditve objektov in nadomešča zakon o graditvi objektov. Med drugim naj bi olajšal pogoje za nekatere vrste gradnje in del, za gradbeno dovoljenje naj bi bila potrebna manj obsežna dokumentacija, spremembe so predvidene glede pridobivanja soglasij, investitorjem naj bi zagotovili večjo varnost. Zakon naj bi vključeval tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj.

Zakon o urejanju prostora bo nadomestil zakone o prostorskem načrtovanju, o urejanju prostora in o umeščanju prostorskih ureditev v prostor. Nadgradil naj bi obstoječi sistem državnega in občinskega prostorskega načrtovanja, med novostmi pa naj bi bila vpeljava instrumenta prevlade ene javne koristi nad drugo ter instrumenta prostorskega planiranja, pri čemer naj bi regionalni prostorski plan nov strateški dokument na ravni razvojne regije in občinski prostorski plan na ravni občine. Predviden je enovit postopek priprave državnega podrobnega prostorskega načrta in izdaje celovitega dovoljenja.

Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih bo iz sedanjega zakona o graditvi objektov prevzel sistem pogojev in postopkov za pridobitev licenc in pooblastil ter med drugim določil regulirane poklice in opisal njihove naloge.

Vir: STA

 

Prejšnji članekOdprava neustavnosti glede subvencij najemnin
Naslednji članekStroka želi več časa za gradbeno in prostorsko zakonodajo

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.