Stanovanjski sklad RS bo do leta 2023 zagotovil 2194 novih javnih najemnih stanovanj

411

Stanovanjski sklad RS je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj, sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije.

Kot pravijo na  skladu, skrbijo za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva, s poudarkom na mladih in mladih družinah, starejši populaciji in ranljivih skupinah prebivalstva. Uporabnikom stanovanj želimo zagotoviti čim večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju okolja. Vse do leta 2023 imajo namen skupno zagotoviti kar 2194 novih javnih najemnih stanovanj po celotni državi, je poudaril mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.

Vsi projekti Stanovanjskega sklada RS (SSRS), ki so bili izvedeni v letošnjem letu in ki bodo v prihodnjih letih:

  • LASTNE INVESTICIJE V GRADNJI – 1000 NOVIH NAJEMNIH STANOVANJ DO KONCA LETA 2021

V sklopu razvoja in izvedbe lastnih investicij in pridobivanja novih javnih najemnih stanovanj za mlade, mlade družine, starejše in druge ranljive skupine prebivalstva bo SSRS v 2021 zaključil gradnjo na treh projektih v Mariboru in Ljubljani ter s tem zagotovil 1.000 novih javnih najemnih stanovanj.

V okviru pilotnega projekta v Ljubljani nastaja Skupnost za mlade Gerbičeva, kjer bo SSRS mladim od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti ponudil 109 najemnih stanovanjskih enot, namenjenih bivalni osamosvojitvi. Posebna pozornost bo posvečena upravljanju z različnimi dejavnostmi v skupnih prostorih in medgeneracijskem središču. Na objektu se trenutno izvajajo obrtniška dela ter dela na komunalni infrastrukturi in zunanji ureditvi. Zaključek gradnje je predviden v aprilu 2021.

V Ljubljani se gradi Skupnost za mlade Gerbičeva

Trenutno intenzivno poteka gradnja soseske Novo Brdo v Ljubljani.  Gre za obsežno gradnjo na enem od večjih gradbišč večstanovanjskih objektov v Sloveniji,  kjer bo SSRS ponudil 498 javnih najemnih stanovanj v 18-ih objektih. Na voljo bo 25 oskrbovanih stanovanj, sicer pa bodo stanovanja velika od 30 do 80 kvadratnih metrov. Stanovalcem bo skupno na razpolago 522 parkirnih mest v podzemni garaži. SSRS bo v soseski Novo Brdo ponudil višji standard bivanja, saj bodo v njej sobivale različne generacije (mladi, starejši, družine), čemur bodo prilagojeni objekti in stanovanja. Za dobro počutje stanovalcev bo v novi soseski tudi varen odprt zunanji prostor, ki bo prežet z novim zelenim sistemom, otroškimi igrišči in navezavami na obstoječa zelena obroča. Zaključek celotne gradnje je predviden v jeseni prihodnje leto.

V soseski Novo Brdo v Ljubljani bo skupno na voljo kar 498 javnih najemnih stanovanj

V polnem zagonu je tudi gradnja soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru, v kateri bo skupno 400 javnih najemnih stanovanj. Soseska je v največji možni meri načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje. Vseživljenjska uporaba in prilagodljivost stanovanjskih enot je eno od bistvenih meril trajnostne gradnje. Stavbe so zasnovane kot nizkoenergijske z vgrajenim prezračevalnim sistemom z učinkovitim vračanjem toplote. Dosegajo energetski razred A2, torej so skoraj nič energijske stavbe. V sosesko bosta umeščeni tudi dve stavbi s skupaj 60-imi oskrbovanimi stanovanji in dnevni center aktivnosti za starejše ter javni program v pritličnih delih objektov. Zagotovljena bo tudi zelena mobilnost, otroška igrišča in rekreacijske površine v povezavi z naravno okolico. Zaključek del je predviden v decembru 2021, uporabna dovoljenja in predaja objektov pa v začetku 2022.

Soseska Pod Pekrsko gorco v Mariboru je v največji možni meri načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje

SSRS je prav tako na lokaciji Dolgi most v Ljubljani pričel s projektom dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40-imi javnimi najemnimi stanovanji. Gre za prvi pristop hkratnega naročila projektiranja in gradnje, ki omogoča bistveno optimizacijo pri realizaciji projekta. V prihodnjem letu bomo začeli graditi tudi v Obalno-kraški regiji, in sicer najprej v Kopru, kjer je predvidena izgradnja 90-ih javnih najemnih stanovanj, in nato v Izoli, kjer bo zgrajenih 30 javnih najemnih stanovanj.

V Krškem bo na voljo 29 oskrbovanih stanovanj

 JAVNI POZIV ZA NAKUP STANOVANJ IN ZEMLJIŠČ – 91 NOVIH NAJEMNIH STANOVANJ V LETOŠNJEM LETU IN 241 NAJEMNIH STANOVANJ DO KONCA PRIHODNJEGA LETA

Po javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo je SSRS v letošnjem letu  pridobil 91 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v Slovenj Gradcu, Radencih, Mozirju, Gornji Radgoni, Mežici, Sveti Ani in Brežicah. Prav tako je letos SSRS preko poziva pridobil zemljišče v Kopru na lokaciji Nad Dolinsko, kjer bo naprej razvijal svoje lastne projekte.

V prihodnjem letu je na podlagi sklenjenih prodajnih pogodb predviden zaključek gradnje in prevzem 241 stanovanj (od tega 27 oskrbovanih stanovanj) in pripadajočih parkirnih mest v Kočevju, Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Črnomlju, Murski Soboti in Podčetrtku. Prav tako je v 2021 predviden prevzem dveh zemljišč v Izoli in Lendavi, kjer bo SSRS razvijal lastne projekte.

Po trenutno sklenjenih pogodbah je v 2022 predviden nakup 24-ih stanovanjskih enot, skupno bo na podlagi Javnega poziva zagotovljenih 366 najemnih stanovanj na področju celotne Slovenije.

Intenzivno potekajo tudi priprave za začetek investicijskih projektov v Novem mestu, Kranju in na Jesenicah. V prihodnjem obdobju so načrtovane tudi investicije v Lukovici, Novi Gorici, Novem mestu, Ljubljani in Mariboru. Realizacija je odvisna predvsem od zagotovitve dolgoročnih virov financiranja.

  • PROGRAMI SOFINANCIRANJA – 190 NOVIH JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ IN 43 OSKRBOVANIH STANOVANJ ZA STAREJŠE DO KONCA 2021

Za doseganje ciljev sprejete stanovanjske politike in sledenja potrebam po raznovrstnih oblikah bivanja na nivoju občin in statističnih regij je SSRS vzpostavil sistemski produkt v obliki javnih programov:

– Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 in

– Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020.

Predmetna programa SSRS sta edinstvena tovrstna programa v Sloveniji, ki sta namenjena sofinanciranju (soinvestiranje in posojilo) investicijskih projektov za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj, bivalnih enot in stanovanjskih enot za starejše (domovi za starejše, oskrbovana stanovanja, centri dnevnega varstva) v prav vseh slovenskih občinah oz. statističnih regijah. Ker sta se programa uspešno izvajala, je SSRS v predlogu Poslovne politike SSRS za obdobje 2021 do 2025, ki je še v postopku sprejema s strani ustanovitelja, predvidel, da bosta tudi za novo obdobje sprejeta novelirana programa. Z njima bo SSRS nadaljeval izvajanje obeh uspešnih in že uveljavljenih programov.

Konec leta 2019 je bil zaključen projekt v Mestni občini Velenje, kjer je bilo pridobljenih 15 oskrbovanih stanovanj za starejše. V začetku letošnjega leta je bil zaključen projekt gradnje javnih najemnih stanovanj v občini Dravograd, kjer je bilo pridobljenih 8 javnih najemnih stanovanj. Prihodnje leto se zaključujejo projekti gradnje javnih najemnih stanovanj v Mestni občini Ljubljana (projekt Novo Brdo E1 z 174-imi stanovanjskimi enotami), občini Rogaška Slatina (10 stanovanjskih enot) in občini Zreče (6 stanovanjskih enot). Skupno bo pridobljenih 190 novih stanovanjskih enot.

 V letu 2022 se zaključujejo tudi projekti gradnje javnih najemnih stanovanj, ki so se začeli v letošnjem, in sicer: v Mestni občini Celje (128 stanovanjskih enot), Mestni občini Koper (90 stanovanjskih enot), Mestni občini Ljubljana (156 stanovanjskih enot) in občini Slovenske Konjice (11 stanovanjskih enot). Tako bo skupaj pridobljenih 385 novih stanovanjskih enot.

Prav tako se v 2021 po terminskem planu zaključujejo projekti v Mestni občini Celje (14 oskrbovanih stanovanj) in občini Krško (29 oskrbovanih stanovanj). Skupaj bo tako pridobljenih 43 stanovanjskih enot za starejše. V letu 2022 se predvideva, da se bo v občini Šmarje pri Jelšah končala gradnja za pridobitev 30 oskrbovanih stanovanj.

V Krškem bo na voljo 29 oskrbovanih stanovanj
  • JAVNI POZIV ZA NAKUP STANOVANJ IN ZEMLJIŠČ – 91 NOVIH NAJEMNIH STANOVANJ V LETOŠNJEM LETU IN 241 NAJEMNIH STANOVANJ DO KONCA PRIHODNJEGA LETA

Po javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo je SSRS v letošnjem letu  pridobil 91 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v Slovenj Gradcu, Radencih, Mozirju, Gornji Radgoni, Mežici, Sveti Ani in Brežicah. Prav tako je letos SSRS preko poziva pridobil zemljišče v Kopru na lokaciji Nad Dolinsko, kjer bo naprej razvijal svoje lastne projekte.

V prihodnjem letu je na podlagi sklenjenih prodajnih pogodb predviden zaključek gradnje in prevzem 241 stanovanj (od tega 27 oskrbovanih stanovanj) in pripadajočih parkirnih mest v Kočevju, Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Črnomlju, Murski Soboti in Podčetrtku. Prav tako je v 2021 predviden prevzem dveh zemljišč v Izoli in Lendavi, kjer bo SSRS razvijal lastne projekte.

Po trenutno sklenjenih pogodbah je v 2022 predviden nakup 24-ih stanovanjskih enot, skupno bo na podlagi Javnega poziva zagotovljenih 366 najemnih stanovanj na področju celotne Slovenije.

 

 

Prejšnji članekŽupan Umaga napovedal ukrepe proti črnograditeljem
Naslednji članekZdruženje za nepremičninsko posredovanje razočarano