V Bohinju iščejo rešitve za pomanjkanja stanovanj

49
Število prebivalcev Bohinja rahlo upada. V zadnjih desetih letih je upadlo za 3,5 odstotka.

Bohinjski občinski svet je na četrtkovi seji obravnaval predlog stanovanjske strategije občine. V Bohinju, kjer število prebivalcev upada, namreč primanjkuje stanovanj, predvsem za mlade. Občina je za rešitev problematike naročila pripravo strategije. Med možnimi ukrepi sta gradnja stanovanjskih blokov in obnova opuščenih objektov.

Število prebivalcev Bohinja rahlo upada. V zadnjih desetih letih je upadlo za 3,5 odstotka. Tako je imela lani bohinjska občina 5105 prebivalcev. Anketa in javne razprave pa so pokazale, da so Bohinjcem oziroma njihovim otrokom, ko rešujejo prvi stanovanjski problem, stanovanja težko dostopna.

Sodelujoči so izpostavili akutno pomanjkanje najemnih stanovanj za mlade pare in mlade družine. Prevladuje prepričanje, da je za mlade skoraj nemogoče priti do najemnega ali lastnega stanovanja, tudi če so redno zaposleni. Menijo, da trg sam ne more rešiti težav, zato pričakujejo, da bo občina aktivno pripomogla k izboljšanju stanja.

Ocenjujejo, da je turizem največji dejavnik, ki zmanjšuje dostopnost stanovanj, saj večina ponudbe stanovanj konča na trgu kratkotrajnih namestitev. Od celotnega stanovanjskega trga je samo dobra polovica je namenjena domačinom, kar 37 odstotkov stanovanjskih enot pa je namenjenih kratkotrajnemu oddajanju ali vikendom.

Predstavniki Inštituta za politike prostora, ki so za občino pripravili osnutek strategije, so pojasnili, da so jo zasnovali tako, da bi bil poseg v razvoj turizma čim manjši in da se ohranja število vikendov, apartmajev, hotelov in turistične infrastrukture. Predlagajo, da občina vzpostavi ločen občinski fond stanovanj, ki bi deloval neodvisno od turističnih tokov.

Strategija je zastavljena tako, da ne spodbuja razvoja novih zazidalnih območij in da ne posega v zaščitena območja, temveč izkorišča obstoječe prostorske potenciale z obnovo stanovanj in za gradnjo večstanovanjskih stavb. Občina bi lahko povečala število stanovanj na najemniškem trgu in tako omogočila večjemu deležu občanov dolgoročen, varen in ugoden najem, vzpostavila pogoje za lažjo gradnjo lastniških hiš in omogočila mladim cenejši dostop do prve nepremičnine. Lahko bi upočasnila tudi rast turizma s poudarkom na omejevanju novih počitniških hiš in stanovanj.

Med bohinjskimi občinskimi svetniki je strategija povzročila precej burno razpravo, zato je niso potrdili, ampak so se le seznanili z osnutkom, potrjevali pa jo bodo na eni od prihodnjih sej. Pričakovali so nekaj konkretnejših številk. Posebej pa so izpostavili, da ne gre za konflikt s turizmom. Številni Bohinjci namreč živijo od njega in medtem ko nekateri opozarjajo na stanovanjsko problematiko, je verjetno še več tistih, ki jim je turizem ključnega pomena.

Predsednik Turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger je prepričan, da omejevanje turizma ni prava pot. Občina ima na razpolago zemljišča, kjer bi lahko zgradili manjše bloke in tako prišli od 30 ali 40 novih stanovanj. Ključno se mu zdi, da bi pridobili stanovanja velikosti med 50 in 70 kvadratnih metrov za nakup ali za najem po sprejemljivi ceni. Tako bi rešili problem večine tistih, ki iščejo stanovanja.

Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, ima občina v lasti 36 stanovanj in vsa so polna, potrebe pa njih pa so še večje. Meni, da bi občina morda morala sama graditi stanovanja. Zasebni investitorji bi namreč raje gradili stanovanja za turistični najem. Župan razmišlja tudi o možnostih, kako bi lastnike nepremičnin stimulirali, da bi se raje odločali za ureditev nepremičnin za dolgoročni najem.

Ob tem je župan izpostavil tudi problem praznih hiš, ki bi jih bilo prav tako možno urediti za dolgoročni najem, pa tudi velikih hiš, v katerih stanuje le ena starejša oseba. Skušali so jim že predlagati, da bi v hišo vzeli mlajšo družino, ki bi si tam uredila stanovanje in skrbela za lastnika. Vendar je bil odziv slab. Velikokrat so naleteli na odpor dedičev.

Prejšnji članekRepubliški stanovanjski sklad pridobil stanovanja v Mežici
Naslednji članekNa posvetu o poslovanju z nepremičninami predvsem o spremembah stanovanjskega zakona

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.