NIJZ izdal higienska priporočila za nepremičninske posrednike

28
Obvezen sestavni del predhodnega razgovora o izvedbi ogleda nepremičnine, ki ga stranka in nepremičninski posrednik opravita po telefonu, je tudi preverjanje primernosti zdravstvenega stanja tako stranke, zainteresirane za nakup nepremičnine kot tudi oseb, ki morebiti živijo v objektu, ki je predmet ogleda.

Nepremičninske agencije oziroma nepremičnisnki posredniki lahko od 30.4.2020 izvajajo dejavnost, skladno priporočilom NIJZ.

Pri samem ogledu nepremičnine morata stranka in nepremičninski posrednik upoštevati naslednje ukrepe oz. navodila NIJZ:

Svetujemo upoštevanje vseh splošnih ukrepov za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, navedenih na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Izvajalci storitev in stranke morajo biti zdravi, brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, motnje okušanja, vonja…). Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 % alkohola).Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene. Upoštevajo naj higieno kihanja in kašljanja. Za ogled so primerne le tiste nepremičnine, ki so v času ogleda prazne (v njih ni nobene osebe). 

Ogled naj opravi po možnosti ena stranka, pri ogledu naj se vzdržuje medosebna razdalja vsaj 2 metrov.

Pred ogledom nepremičnine je potrebno izvesti temeljito zračenje. V kolikor v nepremičnini še vedno bivajo stanovalci, je potrebno izvesti tudi čiščenje prostorov, skladno z navodili na naslednji povezavi:  https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenjein-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.  Tudi v času ogleda naj se nepremičnina intenzivno zrači.

Stranka in nepremičninski posrednik naj si pred vstopom v prostore umijeta ali razkužita roke.Med ogledom naj stranka in nepremičninski posrednik ves čas nosita obrazno masko. Masko naj se zamenja vsaj vsake 2 do 3 ure. Pravilna namestitev in odstranitev obrazne maske je prikazana na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/splosna-uporabazascitnih-mask.

Med ogledom naj se čim manj dotikata različnih predmetov in površin, le toliko, kot je to nujno potrebno.  V prostorih, ki si jih ogledujeta, naj se zadržujeta le nujno potrebni čas. Stranka in nepremičninski posrednik naj si tudi takoj po zaključku ogleda umijeta ali razkužita roke.

Prostore, v katerih je potekal ogled, naj se po zaključku temeljito prezrači in v kolikor v prostorih bivajo stanovalci, tudi očisti, skladno z navodili na naslednji povezavi:  https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.

Navedena navodila so podana s higienskega vidika. Natančnejša navodila za posamezna delovna mesta poda pooblaščeni specialist medicine dela, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.