Na voljo posojila iz stanovanjske jamstvene sheme za mlade

77
Posojila so namenjena za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.

Z novembrom štiri banke nudijo posojila, za katera v okviru stanovanjske jamstvene sheme za mlade jamči država. Ta mladim do 38 let in mladim družinam ob prvem reševanju stanovanjskega problema daje poroštvo za najem bančnega posojila do 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let.

Do stanovanjskih posojil z državnim jamstvom so upravičene polnoletne fizične osebe, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stare največ 38 let. Biti morajo slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Poleg tega morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, njihova povprečna neto plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu pa ne sme presegati 1,5-kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge. Povprečna neto plača v oktobru je 1.304,01 evra, so v sporočilu za javnost spomnili v Združenju bank Slovenije.

Prosilec za posojilo z državnim jamstvom mora izpolnjevati še en pogoj, in sicer njegovi skupni obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom posojila niso presegli 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge.

Jamstvo bo lahko izdano za posojilo v višini največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice kredita.

Posojila so namenjena za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, torej prvi nakup stanovanjske nepremičnine, gradnjo stanovanjske nepremičnine, prenovo stanovanjske nepremičnine, dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcijo stanovanjske nepremičnine oziroma spremembo namembnosti stanovanja.

Upravičenci bodo morali izbrani banki poleg standardnih dokumentov za odobritev stanovanjskega posojila predložiti še dokazila oz. izjave, vezane na vzpostavitev jamstva, kot izhaja iz zakona:

Ti dokumenti so med drugim dokazilo oz. izjava, da gre za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, izjava, da za nepremičnino, ki je predmet financiranja s kreditom, še ni imel sklenjene kreditne pogodbe, za katero bi bilo izdano jamstvo po zakonu, in potrdilo o višini skupnih obdavčljivih dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine, oziroma informativni izračun dohodnine.

Banki bodo morali upravičenci predložiti še dokazilo oz. izjavo kreditojemalca, da vsaj eden izmed otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit, če uveljavlja pravico do kredita kot član mlade družine, potrdilo iz zbirke geodetskih podatkov, iz katerega je razvidno, da je nepremičnina, ki je predmet financiranja, po uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine stanovanja iz pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,in cenitev nepremičnine, iz katere je razvidna uporabna vrednost površine.

Stanovanjske kredite v skladu z jamstveno shemo nudijo BKS bank, Delavska hranilnica, Nova KBM in SKB banka. Skupni znesek državne kvote v okviru jamstvene sheme znaša 300 milijonov evrov letno in se bo letno obnavljal v tej višini do konca leta 2032. Omenjene štiri banke so si razdelile prvih 28 milijonov državne jamstvene kvote.

Zakon, ki ureja jamstveno shemo, je bil sprejet v prejšnjem mandatu DZ na predlog skupine poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem iz SDS, pod njega pa so se podpisali še takratni poslanci NSi, Konkretno, SNS, narodnosti ter nepovezana poslanka Mateja Udovč.

Prejšnji članekVisoko povpraševanje za nakup nepremičnin v Črni gori
Naslednji članekAvstrijski GoAsset v Hočah odprl nov logistični center