Izolska občina se je odločila, da ne bo plačala trojne cene za zemljišče, ki ga je pred štirimi leti prodala

50

Po tem, ko je prvotni kupec zemljišča oznanil, da ga namerava prodati za sedem milijonov evrov, občinski svet ni podprl ideje o uveljavitvi predkupne pravice. Na četrtkovi seji so poleg tega sprejeli rebalans občinskega proračuna ter podroben prostorski načrt za območje izolske bolnišnice.

Pred štirimi leti je občina Izola zemljišče v Livadah, namenjeno gradnji 175 stanovanj, prodala podjetju Projekt 2020 za 2,4 milijona evrov. Ta prodaja je potekala na javni dražbi, vendar so nasprotniki tedanjega župana Danila Markočiča kritizirali, da je bila cena prenizka. Povezovali so jo z visoko ceno za zasebni oljčnik, ki ga je Markočič nameraval prodati lastniku podjetja Projekt 2020. Protikorupcijska komisija ni  kršitev zakona, je pa opozorila na potencialna korupcijska tveganja. Kriminalistična preiskava, ki so jo sprožili, še ni končana.

Junija je občina prejela obvestilo, da podjetje Projekt 2020 namerava prodati zemljišče koprski družbi Rezidenca Momento za sedem milijonov evrov. To je sprožilo dvome o izvedbi načrtovane stanovanjske gradnje. Občina bi lahko uveljavila svojo predkupno pravico, da bi dosegla zastavljene cilje.

Odločitev je župan Milan Bogatič prepustil občinskim svetnikom. Možnosti so jim predstavil odvetnik Aleksij Mužina, ki je bil skeptičen glede možnosti uveljavitve pogodbenega določila, ki bi občini omogočilo ponovni odkup zemljišča za 2,4 milijona evrov, če podjetje Projekt 2020 v letu dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja ne bi začelo z gradnjo stanovanj. Rok se izteče oktobra. Ta pogoj so v pogodbo vključili tik pred podpisom, čeprav ga razpis dražbe ni predvidel, kar bi lahko povzročilo pravne zaplete.

Sedem milijonov evrov je občinski svet ocenil za previsoko ceno, zato ni podprl uveljavitve predkupne pravice. Svetniki so se strinjali, da se morata novi kupec in prodajalec pred sklenitvijo pravnega posla seznaniti z vso dokumentacijo o preteklih poslih s tem zemljiščem, da bi občino zaščitili pred morebitnimi prihodnjimi tožbami zaradi preteklih ravnanj.

Občinski svet je brez razprave in soglasno sprejel podroben prostorski načrt za območje izolske bolnišnice, ki predvideva gradnjo dveh novih stavb za preselitev Fakultete za vede o zdravju in medicinskega centra Medicor, ter manjše prizidke k obstoječi bolnišnici.

Svetniki so prav tako sprejeli rebalans letošnjega občinskega proračuna. Na podlagi spremenjenega proračuna bo občina letos najela 2,7 milijona evrov dolgoročnega posojila, in ne samo en milijon. Proračun predvideva tudi prodajo nekaj nepremičnin občine, ter dodatnih 400.000 evrov za gradnjo suhih zadrževalnikov.

 

Prejšnji članekDinamika na trgu stanovanjskih nepremičnin v prvem četrtletju nekoliko umirjena
Naslednji članekPo šestih letih naraščanja cen v Zagrebu prvič zabeležili padec cen stanovanjskih nepremičnin