Državni zbor prikimava poenotenju nepremičninskih evidenc

42
Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države se bodo po novem evidentirali v enotni evidenci z imenom Kataster nepremičnin.

DZ se je seznanil s predlogom zakona o katastru nepremičnin, ki bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb ter bo tako temeljna evidenca podatkov o stavbah in parcelah. Poslanci so poenotenju evidenc prikimavali in v večini poslanskih skupin bodo glasovali za sprejem zakona oz. mu ne bodo nasprotovali.

Zakon o katastru nepremičnin bo kot temeljni sistemski predpis urejal vodenje podatkov o nepremičninah, državni meji in prostorskih enotah v Sloveniji. Nadomestil bo sedanji zakon o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006.

“Cilj je zagotovitev vpisa podatkov v nepremičninske evidence tako, da bodo izpolnile večnamensko vlogo kot osnovo za vpis stvarnih pravic v zemljiški knjigi za davčne, prostorske, stanovanjske, socialne, energetske, varnostne, statistične in številne druge namene,” je povedal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac.

Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države se bodo po novem evidentirali v enotni evidenci z imenom Kataster nepremičnin in ne več v treh ločenih evidencah kot zdaj, torej zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin.

Prav tako uvaja enoten postopek evidentiranja nepremičnin ter omogoča možnost evidentiranja območja služnosti in območja stavbne pravice, je dodal državni sekretar.

V Črni vasi naprodaj stanovansjki dvojček..za ceno 430.000 EUR…

Kataster nepremičnin bo povezan z zemljiško knjigo, centralnim registrom prebivalstva in poslovnim registrom ter bo omogočal tudi povezavo vseh drugih prostorsko orientiranih baz podatkov.

Vzporedno s pripravo zakona se izvaja tudi informacijska prenova nepremičninskih evidenc, je še povedal Rožac. Obstoječe informacijske rešitve, ki jih danes uporablja Geodetska uprava RS, namreč ne omogočajo učinkovitega vodenja in povezovanja podatkov. Projekt se sofinancira z evropskimi sredstvi.

V zakonskem besedilu je še zapisano, da bodo v katastru nepremičnin le podatki o fizičnih lastnostih parcel, stavb in delov stavb, ne pa tudi o stvarnih pravicah na teh objektih. Matična evidenca za podatke o lastništvu, pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih o njih bo ostala zemljiška knjiga.

V večini poslanskih skupinah so predlog zakona podprli oz. mu ne bodo nasprotovali. “Vsi se strinjamo, da potrebujemo učinkovito in pregledno evidenco nepremičnin,” je dejal Ivan Hršak (DeSUS). “Zakon poenostavlja življenjske probleme ljudi,” je dejal Andrej Rajh (SAB), Mojca Žnidarič (SMC) pa je dodala, da poenostavlja postopke nepremičninskega katastra in v ospredje postavlja uporabnika.

Proti bodo glasovali poslanci LMŠ in SD. “Predlog zakona gre v pravo smer, a je v nekaterih delih v neskladju z ustavo,” je dejal Edvard Paulič (LMŠ). Kot primer je navedel razlikovanje med lastniki nepremičnin, ki imajo v evidencah zemljiške knjige med podatki navedeno matično številko, in tistimi, ki tega podatka nimajo vpisanega. V postopkih, kjer je zahtevana prisotnost lastnikov, bodo obravnavani neenako, je opozoril.

Prejšnji članekZima februarja povzročila upad gradnje novih stanovanj in hiš v ZDA
Naslednji članekUnion Hoteli bodo z nepremičninskim skladom postali aktiven igralec na trgu