Dražba kompleksa Polzele bo februarja

0
Nepremičnine v naravi predstavljajo industrijski kompleks zgradb, proizvodnih in drugih pomožnih obratov, ter pripadajočih zemljišč na Cvetlični ulici v Polzeli.

Stečajni upravitelj Tovarne nogavic Polzela Zlatko Hohnjec je javno dražbo z zviševanjem izklicne cene za tovarniški kompleks Polzele razpisal 11. februarja 2021 opoldne. Izklicna cena za nepremičnine in premičnine, ki se prodajajo kot celota, je 2,39 milijona evrov.

Upravitelj bo javno dražbo izvedel ob upoštevanju priporočenih ukrepov zaradi covida-19, ki bodo takrat veljali. Upravitelj si do začetka dražbe pridržuje pravico, da dražbo prestavi v primeru, če glede na število prisotnih dražiteljev ne bo mogoče zagotoviti ustrezne varnosti pri izvedbi, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju plačila varščine. To morajo poravnati najmanj en delovni dan pred javno dražbo. Kupec je dolžan po sklenitvi prodajne pogodbe plačati celotno kupnino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, in sicer v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe.

Nepremičnine v naravi predstavljajo industrijski kompleks zgradb, proizvodnih in drugih pomožnih obratov, ter pripadajočih zemljišč na Cvetlični ulici v Polzeli. Skupna uporabna površina stavb znaša 24.304 kvadratnih metrov. Številne so oddane v najem in z nakupom lahko kupec vstopi v najemna razmerja namesto prodajalca. Premičnine oz. oprema pa je bila namenjena izvajanju proizvodne in ostalih poslovnih funkcij stečajnega dolžnika.

Hohnjec je tovarniški kompleks prvič prodajal leta 2017 z zbiranjem zavezujočih in nezavezujočih ponudb, ko je bila izklicna cena določena pri 2,4 milijona evrov. V postopku ni prejel nobene ponudbe. Tudi javna dražba leta 2018 je bila neuspešna.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.