Inšpekcija pri nadzoru geodetskih podjetij odkrila več kršitev

116
Geodetska inšpekcija je posebno pozornost posvetila evidentiranju stavb v katastru stavb in registru nepremičnin.

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v akciji nadzora geodetskih podjetij med 20 naključno izbranimi pri štirih ugotovila kršitve. Med drugim se nanašajo na ime in dejavnost podjetja, ki ne ustrezata opravljanju geodetske dejavnosti, so sporočili z inšpektorata. Inšpekcija je letos podrobno preverjala tudi evidentiranje stavb.

Inšpekcija je z letošnjo akcijo preverjala, ali geodetska podjetja in v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti.

Iz Poslovnega registra Slovenije je naključno izbrala 20 geodetskih podjetij, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano dejavnost geofizikalnih meritev in kartiranja. Izbrana podjetja so enakomerno razpršena po vsej Sloveniji, med njimi je 10 samostojnih podjetnikov in 10 družb z omejeno odgovornostjo.

Glede izpolnjevanja pogojev, ki jih mora posamezni geodetski gospodarski subjekt izkazati v zvezi z opravljanjem geodetske dejavnosti, je inšpekcija ugotovila, da štirje gospodarski subjekti niso izpolnjevali pogojev, ki jih predpisuje zakonodaja.

Za dva od teh je bil uveden postopek o prekršku, ki se je zaključil z opominom, saj je bila v obeh primerih kršitev odpravljena pred izdajo odločbe. Na Ajpesu sta namreč oba subjekta spremenila ime firme, ki sedaj več ne nakazuje na opravljanje geodetske dejavnosti, prav tako sta v registru izbrisala dejavnost 71.121, brez katere ni moč opravljati dejavnosti na področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev geodezije.

Tretji gospodarski subjekt pa je na Ajpesu naredil zgolj zavajajočo spremembo, kjer je dejavnost 71.121 spremenil iz glavne dejavnosti v stransko dejavnost. Pri tem gospodarskem subjektu bo pred zaključkom postopka treba opraviti še dodatne poizvedbe.

Pri četrtem gospodarskem subjektu pa bo treba opraviti dodaten nadzor, saj obstaja sum, da ne izpolnjuje zakonskega določila, na osnovi katerega gospodarski subjekt, ki ima pravico do uporabe zaščitenega naziva po tem členu, lahko opravlja le storitve s področja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev. En gospodarski subjekt se na poziv geodetske inšpekcije doslej ni odzval, zato bo treba ustrezno ukrepati, so pojasnili.

Geodetska inšpekcija je sicer letos posebno pozornost posvetila evidentiranju stavb v katastru stavb in registru nepremičnin. Ob tem so spomnili, da je vpis stavbe v kataster stavb in register nepremičnin zakonska obveznost.

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb je treba vložiti pred prvo prijavo stalnega bivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi oziroma najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. Vloži jo lahko investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Če pa se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe.

Zaradi neevidentiranja stavb v katastru stavb je geodetska inšpekcija letos uvedla 144 postopkov o prekršku. Pri tem je ugotovila različne okoliščine storjenega prekrška. Izdanih je bilo 24 odločb o prekršku z izrečeno globo (za lastnika parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnika stavbne pravice, ki je posameznik, od 300 do 1500 evrov; za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika od 300 do 3000 evrov ter za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika od 600 do 5000 evrov), 61 odločb z izrekom opomina in 27 pisnih opozoril. Med kršitelji je največ posameznikov – investitorjev oziroma lastnikov individualnih gradenj.

Prejšnji članekPandemija covida-19 nepremičninskega trga v ZDA ni prizadela
Naslednji članekDražba kompleksa Polzele bo februarja