Decembra so v Sloveniji izdali 659 gradbenih dovoljenj za stavbe

4
Večina, 98 odstotkov, gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje

Decembra so v Sloveniji izdali 659 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je dva odstotka manj kot v predhodnem mesecu, vendar pa je bila površina načrtovanih stavb večja za 14 odstotkov. Največ stanovanj naj bi se gradilo v podravski statistični regiji, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.

Decembra je bilo izdanih 361 dovoljenj za nestanovanjske in 298 za stanovanjske stavbe. Število dovoljenj za nestanovanjske je na mesečni ravni upadlo za en odstotek, število dovoljenj za stanovanjske stavbe pa za tri odstotke.

Celotna površina vseh v decembru načrtovanih stavb naj bi merila 162.670 kvadratnih metrov, kar je za 14 odstotkov več od površine vseh stavb, načrtovanih v novembru.

“Vendar je bila glede na prejšnji mesec večja samo površina načrtovanih nestanovanjskih stavb, in to za 34 odstotkov. Površina v decembru načrtovanih stanovanjskih stavb bo namreč za dva odstotka manjša,” so izpostavili na statističnem uradu.

Med dovoljenji za gradnjo stanovanjskih stavb so prevladovala taka za gradnjo enostanovanjskih stavb, bilo pa jih je za tri odstotke manj kot novembra. Površina predvidenih enostanovanjskih stavb bo večja za en odstotek.

Število izdanih gradbenih dovoljenj za večstanovanjske stavbe je bilo enako kot novembra, površina teh stavb pa bo za 15 odstotkov manjša od tistih, ki so bile načrtovane novembra. Le eno od tokrat izdanih gradbenih dovoljenj se je nanašalo na gradnjo stavbe za posebne družbene skupine.

Od v decembru izdanih gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe je bilo tistih za poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti ter industrijske stavbe in skladišča več, tistih za vse druge načrtovane nestanovanjske stavbe pa manj kot v predhodnem mesecu.

Večina, 98 odstotkov, gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, dva odstotka pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za en odstotek nižje kot novembra, površina s temi gradbenimi dovoljenji načrtovanih novogradenj pa je bila večja za 12 odstotkov.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi decembra, je bila načrtovana gradnja 375 stanovanj, kar je za pet odstotkov manj stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih novembra. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih za tri odstotke, v večstanovanjskih stavbah pa za 10 odstotkov manj stanovanj kot novembra. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 164 kvadratnih metrov, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 75 kvadratnih metrov.

Največ gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za podravsko statistično regijo, in sicer 88 stanovanj ali 23 odstotkov vseh, šlo pa bo predvsem enostanovanjske stavbe.

Tej regiji sta sledili jugovzhodna Slovenija, v kateri se bo gradilo 79 stanovanj ali 21 odstotkov vseh stanovanj, in osrednjeslovenska statistična regija, v kateri se bo gradilo 66 stanovanj ali 18 odstotkov vseh.

Ema Kondič, univerzitetna diplomirana pravnica

Save

Save

Save

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.