Ankaranski občinski svetniki so sprejeli akt o delitveni bilanci s Mestno občino Koper

35

Ankaranski občinski svetniki so na četrtkovi seji sprejeli akt o delitveni bilanci s Mestno občino Koper ter izvedli rebalans proračuna, potem ko so se razrešila prejšnja nesoglasja. Poleg tega so se seznanili z revizijskim poročilom glede naložbe javnega podjetja Marjetica v sušilnico komunalnega blata in napovedali nadaljnje korake.

Nesoglasja glede premoženja med občinama Ankaran in Koper se zmanjšujejo. Med drugim sta oba občinska sveta potrdila prenos lastništva stavb pri mejnem prehodu Lazaret na občino Ankaran. V skladu s sklepom, ki je bil enoglasno sprejet, naj bi preostale nepremičnine razdelili glede na teritorialno ureditev, medtem ko bi ustanoviteljske pravice v javnih zavodih in podjetjih določali glede na število prebivalcev ob ustanovitvi občine Ankaran v letu 2011.

Ker Mestna občina Koper izpostavlja deleže iz leta 2015, ko so bili ustanovljeni organi občine Ankaran, se pričakuje, da bo o tej zadevi odločalo upravno sodišče. Ankaranski župan Gregor Strmčnik meni, da je z nedavno sprejetim aktom Ankaran v možni tožbi v močnejšem položaju.

Glede proračuna je Občina Ankaran opravila korekcije zaradi velikih razlik med načrtovanimi in dejanskimi prihodki. Medtem ko je prvotni proračun predvideval 21,8 milijona evrov, so v prvi treh četrtletjih zabeležili le 7,7 milijona evrov prihodkov. Posledično so z rebalansom znižali načrtovane odhodke na 15,1 milijona evrov. Večina pričakovanih prihodkov iz prodaje nepremičnin ni bila realizirana.

Tudi odnosi s Koprom so bili pod drobnogledom, zlasti v povezavi z revizijo projekta obnove centralne čistilne naprave in uvedbo sušilnice komunalnega blata. Poročilo navaja številne nepravilnosti pri izvedbi projekta, občinski svetniki pa so županu podelili pooblastilo za izvedbo priporočenih ukrepov iz revizijskega poročila.

Na začetku seje je bil potrjen tudi prihod nadomestne svetnice Sare Ražman iz županove liste, kar pomeni, da ima njegova skupina zdaj en glas več kot opozicija.

Prejšnji članekProdaja rabljenih nepremičnin v ZDA septembra upadla
Naslednji članekProdaja novih bivalnih enot v ZDA septembra narasla za 12,3 odstotka