Energetska izkaznica – obveznost ali potreba?

272
Pri prodaji mora EI zagotoviti lastnik nepremičnine in to že v fazi oglaševanja

Energetska izkaznica (v nadaljevanju EI) je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. EI se izdajajo od julija 2013 dalje in dajejo lastnikom nepremičnin možnost, da se seznanijo z energetsko učinkovitostjo svoje stavbe in ukrepi, s katerimi lahko izboljšajo izkoristek dovedene energije. Kupcem oziroma najemojemalcem pa  omogočajo možnost pridobitve neodvisne strokovne ocene o energetski učinkovitosti stavbe, kar jim olajša odločitev za nakup ali najem nepremičnine.

 

Kdaj potrebujem energetsko izkaznico?

 

  1. A) PRODAJA IN ODDAJA

Pri prodaji mora EI zagotoviti lastnik nepremičnine  in to že v fazi oglaševanja. Pri oddaji v najem je EI potrebna pri oddaji za obdobje enega leta ali več in ko najemnik pred najemom v stavbi ali njenemu posameznemu delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Pri oddaji v najem mora EI zagotoviti najemodajalec.

  1. B) NOVOGRADNJA

EI morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, ki se gradijo. EI je obvezna sestavina že projekta izvedenih del.

  1. C) OGLAŠEVANJE NEPREMIČNIN

Lastnik mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz EI stavbe.

  1. D) JAVNE STAVBE

Za vse javne stavbe z celotno uporabno površino nad 250 m2, mora upravljavec namestiti EI na vidno mesto.

Kdaj energetske izkaznice ni potrebno predložiti ali jo sploh ne potrebujem?

Energetski zakon (EI-1) določa tudi izjeme, kdaj EI ni potrebno predložiti. Kot navedeno že zgoraj, le-te ni potrebno predložiti pri oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter še v treh primerih: pri prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev, prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,  in prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Zakon prav tako določa, da EI sploh ne potrebujete, ko gre za stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti, industrijske stavbe in skladišča, nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, enostavne in nezahtevne objekte ter samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2.

Kako lahko preverim ali ima stavba oziroma del stavbe EI?

Ali ima stavba oziroma del stavbe EI je najlažje preveriti na portalu PROSTOR Geodetske uprave RS, kjer vpišemo naslov ali ID znak stavbe oziroma dela stavbe, ki nas zanima. Ko se nam odprejo podatki, odpremo zavihek stavbe, kjer najdemo podatke o EI.

Prispevek pripravila: Ema Kondič, Univ.dipl. pravnica, ABC NEPREMIČNINE d.o.o.

Ema Kondič, univerzitetna diplomirana pravnica
Ema Kondič, univerzitetna diplomirana pravnica, ABC NEPREMIČNINE

 

 

 

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.