Kakšne možnosti ima lastnik, da prisili upravnika, da sanira streho?

332

Vprašanje: Oseba X je lastnik večjega stanovanja na vrhu večstanovanjskega bloka. V bloku je upravnik in blok ima vzpostavljen rezervni sklad. Nad dotičnim stanovanjem je zgolj streha bloka, ki je kot vemo opredeljena kot skupna lastnina celotnega bloka. Streha je v slabšem stanju in v stanovanje zamaka. Lastnik je večkrat pozval upravnika, da se streha sanira, a upravnik se popravilu izogiba. Škoda nastaja zgolj pri temu stanovanju. Lastnik stanovanja je zaradi tega v sporu z upravnikom, saj že nekaj časa zaradi tega ne vplačuje v rezervni sklad, ker od njega nima nobene koristi. Kakšne možnosti ima lastnik, da v relativno hitrem času prisili upravnika, da sanira streho?

Glede na slabo stanje skupnih delov stavbe in na očitno pasivnost upravnika se je v opisanem primeru še najbolj smotrno obrniti na stanovanjsko inšpekcijo, ki lahko z odločbo odredi, katera dela je treba izvesti in primeren rok za njihovo izvedbo, če skupni deli večstanovanjske stavbe niso vzdrževani v skladu z normativi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, ki jih s pravilnikom predpiše minister, ter niso primerni za normalno rabo.

Inšpekcijski organ mora v postopku pred izdajo odločbe omogočiti upravniku, da se izjavi o razlogih za izdajo odločbe. Izdano odločbo inšpekcijski organ vroči upravniku, ki mora o izdaji odločbe obvestiti etažne lastnike in v okviru svojih pooblastil storiti vse, kar je potrebno za njeno izvršitev.

Odgovor pripravil: odvetnik Rok Šonc, Erjavec in partnerji, o.p., d.o.o.

Rok Šonca, odvetnik
Rok Šonca, odvetnik

Save

Save

Save

Save

Prejšnji članekAli je možno skleniti prodajno pogodbo ?
Naslednji članekKaj moram imeti s seboj, ko obiščem notarja pri prodaji stanovanja?