Koprski občinski svet z odlokom do večje obdelave kmetijskih zemljišč

3
Vir: 123rf

Koprski občinski svetniki so potrdili predlog novele odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini ter nekatere nanj vezane dokumente. Z novelo so določeni pogoji za gradnjo pomožnih objektov na kmetijskih zemljiščih. Cilj akta je aktiviranje prostora na podeželju v smislu večje obdelave zemljišč, je pojasnil Georgij Bangijev.

Prostorski akt povzema določila zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bodo tistim, ki se ukvarjajo s kmetijstvom omogočala, da si v pomoč pri izvajanju kmetijskih dejavnosti zgradijo primerne pomožne objekte na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, je pojasnil vodja občinskega urada za okolje in prostor Bangijev.

Z odlokom želijo doseči večjo obdelanost zemljišč na podeželju ter posledično tudi več lokalno pridelane hrane. Posledično bi se izboljšala tudi kakovost bivanja in prehrane v mestni občini, je dodal Bangijev.

V izogib zlorabam bodo na občini vodili evidenco vseh posegov v prostor, stanje pa bodo s pomočjo državnih inšpektorjev nadzirale tudi pristojne službe na občini. Predstojnik občinskega urada je dodal, da se spreminja tudi prostorska zakonodaja, pri čemer so mestne občine dale pobudo, da bi inšpekcijski postopek za območje mestnih občin lahko na prvi stopnji vodili njihovi inšpektorji. Bangijev je prepričan, da bi bil tako omogočen lažje in hitrejše izveden nadzor in izrekanje inšpekcijskih ukrepov.

Svetniki so po pričakovanju soglasno potrdili tudi sporazum med koprsko in ankaransko občino glede delne delitve nepremičnega premoženja, ki sta ga župana Boris Popovič in Gregor Strmčnik podpisala konec maja. Predmet sporazuma so nepremičnine, ki ležijo na območju Občine Ankaran in so na dan sklenitve sporazuma še v zemljiškoknjižni lasti koprske občine. Občini sta v sporazumu ugotovili, da so v sporazumu navedene nepremičnine nesporno izključna last Občine Ankaran, zato bo Mestna občina Koper po potrditvi sporazuma s strani obeh občinskih svetov izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na navedenih nepremičninah v korist Občine Ankaran. Del sporazuma predstavlja tudi priloga, v kateri so navedene nepremičnine, katerih zemljiškoknjižno urejanje bo potekalo ločeno od tega sporazuma. Prav tako bosta občini ločeno urejali nepremično premoženje v lasti javnih podjetij, javnih zavodov, javnih skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper.

Nesoglasni pa so bili svetniki o predlogu sklepa o določitvi plačil za člane nadzornega sveta koprskega javnega komunalnega podjetja. Na koncu so ga s 17 glasovi za in 12 proti sprejeli. Nadzorniki komunale bodo po novem poleg 5200 evrov bruto letno na posameznega člana prejemali še po 200 evrov bruto na sejo. Predsednik nadzornega sveta  bo teh 200 evrov dodajal letnim 7800 evrom bruto. Pri tem bo skupni znesek sej omejen na največ 2600 evrov bruto letno, ne glede na število sej.

Nekaj svetnikov je izrazilo dvom tudi pri potrjevanju investicijskega programa za projekt izgradnje velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika. Gre za nekaj več kot milijon evrov težko investicijo, ki naj bi bila predvidoma dokončana leta 2017. Pri tem bodo s prihodki od tržnega objekta krili stroške upravljanja.

Pomisleke mnogih svetnikov je strnil Tomaž Slavec iz Združene leviceje povzel pomislekemnogih svetnikov, ko je poudaril, da ne nasprotuje investiciji sami, temveč naj bi šlo za vprašanje prioritet. V razpravi je bilo slišati, da marsikje na podeželju namreč primanjkuje brezplačnih rekreativnih površin, vrtcev in celo osnovne infrastrukture. Projekt je bil na občinskem svetu potrjen z 18 glasovi za in desetimi proti.

Vir: STA

VIRSTA
Prejšnji članekIzolska občina v dražbo nepremičnin na Šaredu
Naslednji članekDUTB-ova prodaja terjatev do fizičnih oseb

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.