Stvarnopravni dnevi 2017

0
Velik del obravnave in poglobljene razlage strokovnjakov bo letos namenjen vprašanjem in novi stvarnopravni ureditvi v dveh novih zakonih.

Velik del obravnave in poglobljene razlage letošnjih Stvarnopravnih dnevov (SPD), ki bodo v Ljubljani 31.5. in 1.6., bo namenjen vprašanjem spremenjene stvarnopravne ureditve.

Stvarnopravni dnevi 2017 so namenjeni vsem, ki želijo celovit, sistematičen in strokoven pregled najpomembnejših aktualnih tem s področja stvarnega prava.  Predstavjeni bodo s poglobljenimi strokovnimi utemeljitvami in s prikazom sodne prakse.

Pravila Stvarnopravnega zakonika (SPZ) se uporabljajo od 1. januarja 2003, torej že več kot 13 let. Na področju stvarnega prava nepremičnin pravila stvarnega prava pomembno dopolnjujejo pravila Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki se uporabljajo skoraj enako dolgo. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) je v veljavi od leta 2008 (z novelo iz leta 2011), v postopku sprejemanja pa je že nov.

Za nami je torej veliko let delovanja v tej ureditvi, kar pomeni razmeroma oblikovano sodno prakso, ki je izluščila nekaj ključnih dilem na področju stvarnega prava, njihovi razrešitvi pa je namenjeno tudi letošnje srečanje “Stvarnopravni dnevi 2017”, ki bo v organizaciji družb Planet GV in ABC NEPREMIČNINE 31. maja in 1. junija v Ljubljani. Velik del obravnave in poglobljene razlage strokovnjakov bo namenjen tudi vprašanjem in novi stvarnopravni ureditvi v dveh novih zakonih, ki sta v postopku sprejetja:

– v novem Družinskem zakoniku, ki bo uveljavil sodoben pravni režim premoženjskopravnih razmerij med zakonci in nekatere nove pravne institute, in
– v novem Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine, ki bo pregledneje in bolj notranje skladno uredil poseben nepravdni postopek za vpis stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine, ki so nastala do 1. januarja 2003.

Okvirni program DSP smo pod vodstvom programskega vodje dr. Nine Plavšak že oblikovali, in sicer bodo na dogodku naslednje sekcije:

1. Etažna lastnina in nova ureditev vzpostavitve nedokončane etažne lastnine – vodja dr. Nina Plavšak;
2. Izbrisna tožba – vodja profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Renato Vrenčur;
3. Nova ureditev premoženjskopravnega režima med zakonci v Družinskem zakoniku – vodja notar Bojan Podgoršek;
4. Aktualna vprašanja zemljiške knjige, pod vodstvom enega od sodnikov, ki se še posebej ukvarja s stvarnim pravom.

Na dogodku bo precej časa namenjenega tudi razpravi, kot je v navadi, pa bo knjižna izdaja, ki jo na dogodku prejme vsak udeleženec, še dodatno sistematično naslovila ta aktualna vprašanja.

Vljudno vabljeni, da se pridružite strokovnjakom na dogodku, ki ga organizirata PLANET GV in TAX_FIN_LEX  in je zbral lansko leto skoraj 200 udeležencev, v letu 2017 pa se mu je kot vsebinska podpora pridružila tudi družba ABC NEPREMIČNINE, kot vodilna slovenska nepremičninska agencija, ki je vsa ta leta v praksi spremljala stvarnopravno ureditev in soustvarjala dobre prakse na trgu.

PRIJAVA NA DOGODEK

Prispevek pripravil: Dean Zagorac,
tehnični urednik revije Pravnik in član organizacijskega odbora Dnevov stvarnega prava

Utrinki iz lanskoletnega dogodka SPD:

.

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.