Združenje etažnih lastnikov predlaga ločen zakon

49

Združenje etažnih lastnikov Slovenije je proti predlaganim spremembam stanovanjskega zakona, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjskih stavb. Trdi namreč, da bodo etažni lastniki še naprej v slabem položaju, nekatera določila ocenjuje tudi kot neustavna. Predlaga, da se upravljanje večstanovanjskih stavb uredi v ločenem zakonu.

Kot so danes sporočili iz združenja, osnutek novele po njihovem mnenju ne ureja področja upravljanja s stanovanjskimi stavbami na način, ki bi zagotavljal pregledno in gospodarno upravljanje.

Nedopustno se jim zdi določilo, da lahko upravnik s soglasjem polovice etažnih lastnikov izvede novo vgradnjo ali zamenjavo elementa oz. izboljšavo pred iztekom pričakovane življenjske dobe naprav in sistemov.

Novela bo po njihovem mnenju neustavna, če bo določala, da se lahko v lastninska upravičenja posega brez soglasja vseh etažnih lastnikov. “Preglasovanje s 75-odstotno večino, ki se sedaj v noveli aplicira na vsa določila pogodbe o medsebojnih razmerjih ne glede na pravno vsebino določila, tudi na lastninskopravno vsebino, je protiustavno,” so zapisali.

Menijo, da spreminjanje meril delitve stroškov obratovanja s pravilnikom ni dopustno, spreminjanje meril glede stroškov vzdrževanja in glede naročanja posebnih storitev, ki niso obratovanje in vzdrževanje stavbe, pa da je mogoče kvečjemu s soglasjem vseh etažnih lastnikov oz. naj se določi, da breme posebnih storitev nosijo izključno tisti etažni lastniki, ki so za takšen sklep glasovali.

Združenje je tudi prepričano, da bi morali mandat upravnika omejiti na tri leta. “V primeru sklenjenih pogodb o upravljanju celih sosesk z več sto ali celo tisoč lastniki ob neurejenih evidencah je pogodbo za nedoločen čas nemogoče odpovedati. Iz istega razloga je težko zbrati soglasje za kakršnokoli izvajanje nujno potrebnih investicijskih vzdrževalnih del,” opozarjajo.

Po osnutku bi v zakonu ostalo sedanje določila, da je mogoče pogodbo z upravnikom skleniti za nedoločen ali določen las. “Vemo pa, da so vse veljavne pogodbe sklenjene za nedoločen čas, možnosti za odpoved s strani etažnih lastnikov pa so v praksi nikakršne,” pravijo v združenju.

Osnutek novele tudi ne ureja sankcioniranja upravnikov za finančne kršitve in ne sankcionira upravnikov zaradi neizvajanja rednih del in posledično kršenja zakona, še opozarjajo.

Ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka v združenju pozivajo, naj umakne osnutek novele stanovanjskega zakona ter z novo strokovno in neodvisno ekipo pripravi ločen zakon. Ta naj celostno ureja upravljanje nepremičnin v večinski zasebni lasti ter uredi pravice in razmerja med etažnimi lastniki, “kar jim bo omogočilo neodvisnost pri nadaljnjem sprejemanju odločitev, neodvisno od volje upravnikov”.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.