Vlada sprejela predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti

405
V drugi polovici lanskega leta je bilo izdanih 65 meritornih odločb.

Vlada se je odločila na novo opredeliti ugotavljanje vzajemnosti na področju, ki ureja možnost tujcev, da pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji. Področje je bilo nazadnje opredeljeno pred 16 leti, od takrat pa se je normativna ureditev precej spremenila.

Tako je vlada na današnji seji sprejela predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki se usklajuje z drugimi predpisi, racionalizira postopek ugotavljanja vzajemnosti ter odpravlja določene administrativne ovire in bremena, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

V predlogu zakona je določeno, kdaj se ugotavlja vzajemnost. Ustava namreč vzajemnosti ne določa več kot pogoj, ki mora biti izpolnjen v vsakem primeru, ko tujec v Sloveniji pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah. Po novem se ta ugotavlja, ko tujec pridobiva to pravico, če tako določata zakon ali tozadevna mednarodna pogodba, ne glede na ostale pogoje pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah.

Na novo je predlagano, da vzajemnosti ni treba ugotavljati v primeru pridobitve lastninske pravice na delu nepremičnine, če je tujec v zemljiški knjigi na tej nepremičnini že vpisan kot solastnik ali skupni lastnik. Novost predstavlja še poenostavitev ureditve za primer, ko bo šlo za pridobivanje lastninske pravice na podlagi pravnega posla in bo iz evidence izhajalo, da je bilo glede enake vrste nepremičnine na enakovrstnem območju in glede vrste pravnega posla za državo tujca že ugotovljeno, da obstaja vzajemnost.

Če vzajemnost še ne bo obstajala, bo izdaja odločbe s polno obrazložitvijo še vedno potrebna. Glede pravnega sredstva zoper odločbo s skrajšano ali polno obrazložitvijo se ohranja, da nanjo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor. Novo pa je, da ni več predvideno, da bi imel možnost vložiti tožbo v upravnem sporu tudi državni tožilec.

Ministrstvo za pravosodje je ugotovilo, da je obveznost polletnega seznanjanja DZ s seznamom odločb o obstoju vzajemnosti nepotrebna, zato predlaga črtanje takšnega določila. Kot pojasnjuje, že več let ni več mogoče ugotoviti ne števila tujcev, ki na podlagi kupoprodajne pogodbe ali drugega pravnega posla postanejo lastniki nepremičnin v Sloveniji, ne njihovega državljanstva. Poleg tega pa je poročanje o nepremičninskih nakupih tujcev del poročanja o nepremičninskem trgu v koledarskem letu na podlagi zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Vlada se je sicer danes seznanila s poročilom o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti med lanskim julijem in decembrom. V tem obdobju je bilo izdanih 65 meritornih odločb o ugotovitvi vzajemnosti, od tega ena pravni osebi s sedežem v Srbiji in 64 fizičnim osebam, in sicer 34 državljanom Srbije, 26 državljanom Makedonije in štiri državljanom Črne gore.

V tem času je bila izdana negativna odločba državljanu Srbije, katerega vloga se je nanašala na zemljiško parcelo, ki je v delu kmetijsko zemljišče. Ministrstvo je ob tem izdalo še dva sklepa o zavrženju vloge, oba zaradi neizkazanega pravnega interesa, in sicer državljanki Indije in državljanu Kosova, so navedli.

Vir.STA

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.