Velenjska občina bo obnovila tri stanovanjske objekte

0

S pomočjo sredstev iz mehanizma celostne teritorialne naložbe bo Mestna občina Velenje do konca leta energetsko obnovila tri stanovanjske objekte v lasti občine. Skupna vrednost vseh treh naložb je 880.000 evrov, od tega bo občina prispevala 481.000 evrov, ostalo so evropska in državna sredstva, so sporočili z velenjske občine.

Sanirani bodo stanovanjski objekti na Cesti Simona Blatnika 1, Vojkovi 12a in Cesti talcev 18a.

V postopku javnega naročanja sta že bila izbrana izvajalca storitev strokovnega nadzora in varstva pri delu. Pridobljena je tudi ponudba izvajalca gradbeno-obrtniških del, ki je v fazi pregleda. Na občini predvidevajo, da bo pogodba za izvedbo gradbeno-obrtniških del sklenjena v začetku junija. Vsa dela v vseh treh objektih se bodo pričela predvidoma hkrati, takoj po podpisu pogodbe, in bodo končana do konca letošnjega leta.

Kot še napovedujejo na občini, bo sanacija prispevala h kakovosti bivanja najemnikov, znižali se bodo stroški porabljene toplotne energije in stroški upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta.

Minuli teden pa je velenjska občina objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Na občini bodo vloge sprejemali do vključno 15. junija letos, ob tem pa bodo oblikovali dve ločeni prednostni listi.

Lista A bo oblikovana za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. Lista B pa bo oblikovana za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.

Ob javnem razpisu, v katerem je poseben poudarek namenjen reševanju stanovanjskega vprašanja mladih družin, bodo zbirali tudi vloge za zamenjavo stanovanj.

Na občni še navajajo, da so od leta 2009 rešili 756 stanovanjskih problemov. Od leta 2011 pa je občina prodala 46 stanovanjskih enot.

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.