Tri savinjske občine s prostorskim načrtom na ustavno sodišče

88

Občine Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki so sklenile, da bodo na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za hitro cesto Šentrupert-Velenje. Zaradi gradnje južnega dela severnega kraka tretje razvojne osi naj bi namreč porušili 40 stanovanjskih hiš, lastniki pa bi bili tudi ob zemljiške parcele.

Urban Jeriha iz Civilna iniciative Braslovče je napovedal: “če bo prišlo do odstranitve stanovanjskih hiš, vsaj 100 občanom v omenjenih treh občinah, bomo posegli v ustavno pravico do doma, stanovanja in zasebne lastnine.” Projekt gradnje tretje razvojne osi naj bi po Jerihini oceni odvzel lastninsko pravico zasebnim subjektom na več kot 1400 zemljiških parcelah, skupna izmera teh zemljišč pa je več kot 150 hektarjev.

Prav tako bi bila odvzeta lastninska pravica zasebnim lastnikom 117 grajenih objektov, je še dejal Jeriha in dodal, da civilna iniciativa pri vložitvi zahteve ocene ustavnosti in zakonitosti omenjene uredbe ne more sodelovati, ker nima pravnega interesa.

Polzelski župan Jože Kužnik je dejal, da ne nasprotujejo tretji razvojni osi. “Nasprotno. Želeli bi, da bi bila cesta že zdavnaj zgrajena. Tako pa imamo Velenje kot peto največje mesto v Sloveniji brez avtoceste, do o Koroški sploh ne govorim. In to leta 2018,” meni Kužnik.

Po njegovih besedah pa odločno nasprotujejo načinu, s katerim država umešča traso v prostor. Na podlagi netransparentnih postopkov je izbrana najslabša možna trasa, kar bi lahko dolgoročno vplivalo na razvoj savinjske doline. Opozarjamo na netransparentnost pri postopkih izbire trase Šentrupert-Velenje in netransparentno trošenje davkoplačevalskega denarja, je še dejal Kužnik.

Občinski svetniki Občine Šmartno ob Paki so na ponedeljkovi seji že vložitev zahteve za oceno ustavnosti že podprli.

Vir:STA

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.