Poenostavljena vzajemnosti ob tujih nakupih nepremičnin

6

Postopki za ugotavljanje vzajemnosti v primerih, ko tujci želijo pridobiti lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji, so odslej poenostavljeni. V uporabi je namreč zakon o ugotavljanju vzajemnosti, s katerim se odpravljajo nekatere administrativne obremenitve in racionalizira upravni postopek.

Po novem stranki k vlogi za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni treba priložiti zemljiškoknjižnega izpiska, saj ministrstvo za pravosodje pridobi potrebne podatke z vpogledom v e-zemljiško knjigo. Tujcem ni treba več priložiti izjave o tem, za kakšne namene pridobivajo nepremičnino, prav tako ni več predvidena posebna listina Geodetske uprave RS s podatki o nepremičnini.

Novost predstavlja poenostavitev ureditve za tujce, ko bo šlo za pridobivanje lastninske pravice na podlagi pravnega posla in bo iz evidence izhajalo, da je bilo glede enake vrste nepremičnine na enakovrstnem območju in glede vrste pravnega posla za njegovo državo že ugotovljeno, da obstaja vzajemnost. V takem primeru bo ministrstvo v 30 dneh od prejema vloge stranki izdalo odločbo o ugotovitvi vzajemnosti.

“Na ta način bo lahko stranka dosegla vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo bistveno hitreje. Rok za izdajo odločbe je trikrat krajši od prej veljavnega, poleg tega pa se uvaja tudi možnost, da se upravičenci do vložitve tožbe v upravnem sporu odpovedo tej pravici, kar pomeni, da bo odločba lahko postala pravnomočna bistveno prej kot sedaj,” so pojasnili na ministrstvu.

Če bo ministrstvo z vpogledom v evidenco ugotovilo, da vzajemnost ne obstaja, ali da podatki v evidenci ne bodo zadoščali za odločitev v konkretnem primeru, bo izdaja odločbe s polno obrazložitvijo še vedno potrebna. V tem primeru je predviden tudi daljši rok za izdajo določbe, in sicer 90 dni od prejema popolne vloge, so izpostavili na ministrstvu.

Glede pravnega sredstva zoper odločbo se ohranja ureditev, po kateri zoper odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor. Za razliko od prejšnje ureditve ni več predvideno, da bi imel možnost vložiti tožbo v upravnem sporu državni tožilec, ohranja pa se možnost intervencije državnega pravobranilca in samoupravne lokalne skupnosti, na območju katere leži nepremičnina.

Zakon je tudi ukinil obveznost polletnega seznanjanja DZ s seznamom odločb o obstoju vzajemnosti. Ministrstvo bo po novem na spletni strani vsake pol leta objavljalo statistične podatke o izdanih odločbah, s čimer bo zagotovljen javni vpogled v stanje na področju izvajanja tega zakona.

Vir: STA

Prejšnji članekOdlične investicijske priložnosti v Sloveniji
Naslednji članekEXPO REAL Munchen 2017

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.