Nova priporočila občinam za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

28
izracun nadomestila za uporabo stavbnega zemljisca

Ministrstva za okolje in prostor, za finance in za javno upravo so skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije pripravila nova usklajena sistemska priporočila občinam za ureditev sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Občine sicer nadomestilo – prihodek občin – določajo same.

Na podlagi različnih analiz se je pokazala  potreba po nekaterih pozitivnih spremembah in izboljšavah sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki omogočajo občinam povečanje prilivov in hkrati zagotavljajo večjo stabilnost lastnega financiranja iz tega vira.

Priporočila tako spodbujajo občine k izboljšanju sistema nadomestila ob nespremenjenih zakonskih podlagah in vključujejo nekaj predlogov ter ukrepov za izboljšanje sistema. To lahko sedaj občine storijo tudi brez spreminjanja občinskih odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Občine odlokov, ki so bili razveljavljeni z zakonom o davku na nepremičnine in so bili na podlagi odločbe ustavnega sodišča, da zakon ni skladen z ustavo, vrnjeni v uporabo, ne spreminjajo ali dopolnjujejo, lahko pa v povezavi z zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 sprejemajo nove odloke.

Občine tako lahko sprejemajo nove sklepe o določitvi vrednosti točk ali spreminjajo oz. dopolnjujejo obstoječe sklepe, če za to obstaja izrecna druga pravna podlaga.

Občine določajo območja, za katera se odmerja in plačuje nadomestilo – to so vsa zazidana stavbna zemljišča in vsa nezazidana stavbna zemljišča, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. Občine morajo spoštovati osnovna ustavna načela, tudi načelo enakosti, ne morejo oz. ne smejo območij določati selektivno oz. arbitrarno – imajo pa možnost, da razlikovanja med določenimi območji uvedejo v sistem z različnim določanjem števila točk.

V skladu z novimi  priporočili se priporoča občinam, da preverijo skladnost svojih odlokov z veljavnimi predpisi in pri tem upoštevajo tudi obstoječo ustavno sodno prakso na tem področju.

 

Vir. STA

 

Prejšnji članekPredlog ukinitve zaznambe na nepremičninah ter obveznosti vračanja iz dediščine
Naslednji članekLjubljana in Dunaj razrezala največjo torto sacher nasvetu