Ministrstvo išče ocenjevalce vrednosti nepremičnin

37
Strokovna komisija bo po zakonu imela do 21 članov,

Ministrstvo za okolje in prostor z javnim razpisom išče kandidate za strokovno komisijo vrednotenja nepremičnin. Komisija bo za geodetsko upravo pregledovala dokazila, ki jih bodo za uveljavljanje posebnih okoliščin pri vrednotenju nepremičnin predložili lastniki.

Kandidati, ki morajo biti med drugim strokovno usposobljeni za opravljanje nalog ocenjevalca vrednosti, se lahko prijavijo do 30. novembra do 13. ure, kaže razpis, danes objavljen v časnikih Finance in Delo.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin določa, da bodo lahko lastniki nepremičnin, ki se ne bodo strinjali z vrednostjo, ki jo bo njihovi nepremičnini v postopku množičnega vrednotenja pripisala Geodetska uprava RS (Gurs), uveljavljali posebne okoliščine.

Če bodo uveljavljali okoliščine, ki ne bodo navedene v opisu najpogostejših posebnih okoliščin, ki ga bo predpisal resorni minister, ali pa bodo tam navedene, pa se lastniki z ugotovljenim vplivom na vrednost ne bodo strinjali, bodo moral obstoj in vpliv posebne okoliščine dokazovati s predložitvijo poročila ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Omenjena strokovna komisija, v kateri bo po zakonu do 21 članov, pri čemer pa morebitna nepopolna sestava ne bo pomenila ovire za delo komisije, bo pregledovala ta dokazila in oblikovala mnenje.

Mnenje bo oblikoval posamezni član komisije, razen če bo ocena vrednosti posebne okoliščine presegala 40.000 evrov ali če bo predsednik komisije ocenil, da gre za strokovno zahteven primer, pa bo mnenje podal senat treh članov.

V zakonu je posebna okoliščina opredeljena kot tista lastnost nepremičnine, o kateri podatek ni sistemsko zbran v uradnih evidencah ali je sistemsko zbran, pa ni prevzet v evidenco vrednotenja, ter je omejena na eno ali nekaj lokalno omejenih nepremičnin, je zanjo mogoče predvideti, da bo trajala vsaj eno leto, in se zaradi njenega vpliva posplošena vrednost nepremičnine spremeni za vsaj 20 odstotkov oz. za več kot 200.000 evrov.

Za posebno okoliščino se bodo šteli zlasti vpliv mikrolokacije, odstopanje v kakovosti od drugih nepremičnin znotraj iste vrednostne cone ter poškodbe, navaja zakon.

Lastniki bodo lahko posebne okoliščine uveljavljali potem, ko bodo dobili obvestilo o novi pripisani vrednosti. Vrednotenje nepremičnin po lani sprejetem novem zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin je predvideno za avgust prihodnje leto, ko naj bi lastniki po pošti tudi dobili obvestila.

Prejšnji članekMinistrstva imajo v upravljanju preko 2000 stanovanj
Naslednji članekRegister nepremičnin po novem plačljiv