Državni stanovanjski sklad do novih stanovanj z zadolžitvijo

33

Stanovanjski sklad RS bo v letih 2019 in 2020 sredstva pretežno vlagal v povečanje najemnega fonda stanovanj. Predvidoma se bo za to moral zadolžiti, in sicer v letu 2019 za 20 milijonov evrov in v letu 2020 za 30 milijonov evrov, je po današnji seji odbora za gospodarstvo sporočila vlada.

Vladni odbor za gospodarstvo je sprejel poslovni in finančni načrt stanovanjskega sklada za leti 2019 in 2020, s katerim je nadzorni svet sklada soglašal marca. Sklad bo v naslednjih dveh letih vlagal sredstva pretežno v povečanje najemnega fonda stanovanj, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vračanje teh sredstev bo odloženo za daljše časovno obdobje, in sicer vsaj za 20 let in več, saj se bodo vlaganja vračala preko obračunanih najemnin. Obdobje povračila investicij je odvisno tudi od splošnih makroekonomskih razmer v Sloveniji, zlasti pa od zakonodajnih sprememb in pogojev na področju javnih najemnih stanovanj.

Za realizacijo načrtovanih ciljev v letih 2019 in 2020 bo tako treba zagotoviti skupno do 161,4 milijona evrov za načrtovane odhodke in do 12,9 milijona evrov za načrtovana posojila, ugotavlja vlada. Sredstva bodo zagotovljena iz pričakovanih prihodkov v višini do 25 milijonov evrov in iz prostih sredstev namenskega premoženja, ustvarjenih z razpolaganjem s premoženjem sklada in lastnim poslovanjem iz preteklih let ter z namenskim zadolževanjem v letih 2019 in 2020.

Ker sklad v tem času zaradi preusmeritve v najemno dejavnost ne bo razpolagal z zadostnimi lastnimi viri za investicije, se v primeru odsotnosti svojih in proračunskih oziroma sistemskih virov predvideva zadolževanje na trgu, in sicer v letu 2019 za 20 milijonov evrov in v letu 2020 za 30 milijonov evrov. Za popolno realizacijo programov bo potrebna dodatna zadolžitev v letu 2021, so še dodali.

Med osrednjimi cilji obdobja 2019-2020 so ob povečanju najemnega fonda stanovanj še zagotavljanje stanovanj za ciljne skupine na trgu z lastnimi investicijami in povezava z ukrepom kasnejšega odkupa iz najema ter ukrepom deljenega lastništva, postopna reorganizacija in optimizacija procesov sklada, krepitev njegove razvojne vloge z vzpostavitvijo in izvajanjem projekta trajnostne stanovanjske obnove ter nadaljnjim uveljavljanjem tehničnih pogojev stanovanjske gradnje ter povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb.

Vlada je stanovanjskemu skladu sicer naložila, da v okviru zakonsko in procesno dopustnih možnosti do 31. decembra letos spelje postopek pripojitve vseh kapitalskih naložb, to je finančne naložbe v Stanovanjsko podjetje iz Raven na Koroškem in finančne naložbe v trboveljsko družbo Spekter.

Prejšnji članekAnketa Planeta GV: Etažni lastniki zadovoljni z upravljanjem nepremičnin
Naslednji članekZamude pri plačilu obveznosti