Dnevi insolvenčnega prava 2018

0

Posvet Dnevi insolvenčnega prava je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah sodelujejo v postopkih zaradi insolventnosti, pridobljena znanja pa bodo koristna tudi študentom pravnih in ekonomsko-poslovnih fakultet.

Na Dnevih insolvenčnega prava 2018 bodo obravnavni štirje tematski sklopi.

Dopoldanski del prvega dne bo osredotočen na vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na korporacijska razmerja in pravice. Razložen bo vpliv začetka postopka insolventnosti za terjatve delničarjev na podlagi plačila dividend ali zmanjšanja osnovnega kapitala, za kapitalska posojila družbenika in za izpodbojnost materialnih statusnih preoblikovanj.

Ustavno sodišče je v začetku leta 2017 pri obravnavi ustavnih pritožb v dveh postopkih zaradi insolventnosti oblikovalo »nenavadna« stališča, ki so bila v strokovni javnosti deležna številnih argumentiranih kritik. Stališča Ustavnega sodišča glede zavarovanih terjatev, izražena v teh odločbah, so zlasti pri bankah vzpodbudila razmišljanje, da ne bodo več pripravljene sodelovati v postopkih prisilne poravnave. Zato bodo v popoldanskem delu prvega dne priznani sodniki in odvetniki v prispevkih in na okrogli mizi analizirali vsebino in posledice teh nenavadnih odločitev Ustavnega sodišča.

Stečajni postopek je treba voditi tako, da se zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine plačila in rokov za plačilo terjatev upnikov. Načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov se uresničuje tudi s pravili o odmeri nagrade upravitelja. Priznani strokovnjak za ekonomsko učinkovitost prava (economy and law) bo razložil, kakšna pravila o nagradi upravitelja bi omogočala ustrezno vzpodbudo upravitelju, da zagotovi optimalno poplačilo upnikov. Za optimalno izvedbo stečajnega postopka je pomemben tudi nadzor nad stroški postopka. Kako je treba razumno uporabljati pravila o stroških postopka bodo prikazale sodnice z dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju stečajnih postopkov.

V popoldanskem delu drugega dne bodo obravnavana aktualna vprašanja pri prodaji v stečajnem postopku. Obravnava bo osredotočena na položaje, pri presoji katerih je treba poleg pravil ZFPPIPP ustrezno uporabiti tudi splošna pravila obligacijskega in izvršilnega prava.

Zasnovan je s poudarkom na prikazu izkušenj in dobrih praks pri izvajanju prestrukturiranja in postopkov zaradi insolventnosti.

Več si preberite na spletni strani: http://www.planetgv.si/dnevi-insolvencnega-prava

 

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.