Ali za prodajo nepremičnine lahko pooblastim nekoga ki mu zaupam in kako?

2364

Pooblastilo za prodajo nepremičnine ima zakonsko določeno vsebino in obliko. Vsebovati mora določilo, da je pooblaščenec upravičen skleniti prodajno pogodbo in izstaviti nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice na kupca.

Vsebovati mora tudi navedbo, da je pooblaščenec dolžan predhodno seznanjati pooblastitelja o svojih dejanjih in poslih, ki jih opravlja na podlagi pooblastila. Seveda lahko pooblastilo vsebuje tudi druge določbe. Na primer, da lahko pooblaščenec prenese pooblastilo na drugega pooblaščenca. Če pooblastilo nima tega dovoljenja, je neprenosljivo.

Poleg tega lahko pooblastitelj pooblasti pooblaščenca tudi za druga dejanja: na primer za zastopanje pri pridobivanju potrdila o namenski rabi in drugih potrebnih listin (izjav predkupnih upravičencev o predkupni pravici, soglasij in odobritev upravne enote), za zastopanje pri prijavi pristojnemu davčnemu organu in podobno.

Podpis pooblastitelja mora biti notarsko overjen. Overitev podpisa pa ne zadostuje za sklenitev pogodbe v obliki notarskega zapisa. V tem primeru mora biti tudi pooblastilo sestavljeno v enaki obliki: v obliki notarskega zapisa.

Odgovor pripravil: NOTAR Bojan Podgoršek

Bojan Podgoršek, NOTAR
Bojan Podgoršek, NOTAR
Prejšnji članekKaj moram imeti s seboj, ko obiščem notarja pri prodaji zemljišča?
Naslednji članekKako uredim notarsko overitev podpisa prodajalca, ki je nepokreten?