Obvezen obračun DDV pri transakciji z nepremičninami

323
KPMG Slovenija

Vprašanje: Pri katerih transakcijah z nepremičninami mora davčni zavezanec vedno obračunati DDV?

Če nepremičnino prodaja oziroma oddaja davčni zavezanec, identificiran za DDV v Sloveniji, mora obračunati DDV pri naslednjih transakcijah:

  • Nastanitvi v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju;
  • Dajanju v najem garaž in površin za parkiranje vozil;
  • Dajanju v najem trajno instalirane opreme in strojev;
  • Dajanju sefov v najem;
  • Prodaji stavbnega zemljišča;
  • Prodaji objektov ali delov objektov ali zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, če je dobava opravljena preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava opravljena, preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve.

Načeloma se DDV na transakcije z nepremičninami obračuna po splošni 22% stopnji. Izjeme so navedene v Prilogi 1 k ZDDV-1, in sicer so z nižjo, 9,5% stopnjo DDV obdavčene:

  • dobave stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh ter;
  • dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter oddajanje prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte.

Davčni zavezanec mora za zgoraj navedene transakcije obračunati slovenski DDV za nepremičnino, ki se nahaja na ozemlju Slovenije ne glede na to, komu je dobava/najem zaračunana – drugemu davčnemu zavezancu, fizični osebi, pravni ali fizični osebi iz druge države članice oziroma iz tretje države. 

Odgovor pripravila: Andreja Kostelec, davčna svetovalka, KPMG poslovno svetovanje d.o.o.

Andreja Kostelec, davčna svetovalka, KPMG
Andreja Kostelec, davčna svetovalka, KPMG

 

Save

Prejšnji članekKatere nepremičnine so obdavčene v Sloveniji?
Naslednji članekNepremičnine za trajno bivanje so v večini primerov del socialne politike