Zvišanje turističnih taks

37

Zvišanje turistične takse, kot občinam to omogoča novi zakon o spodbujanju turizma, se med drugim obeta v obalnih občinah. To velja tudi za Piran, ki je občina z največ turističnimi nočitvami v državi – lani so jih našteli 1,65 milijona. Po novem predlogu naj bi tam turisti namesto 1,265 evra skupaj s promocijsko takso plačevali po 2,50 evra.

V Piranu lani pobrali za skoraj 2,1 milijona evrov turističnih taks

Piranski občinski svetniki so že na aprilski seji v prvem branju potrdili turistično takso v višini dveh evrov, čemur je treba prišteti še promocijsko takso v višini 0,50 evra, tako da bo skupna taksa znašala 2,50 evra za prenočevanje na osebo na dan. Drugo branje odloka bo sledilo predvidoma na julijski seji občinskega sveta. V občini Piran so lani sicer zabeležili 1,65 milijona nočitev, od tega je bilo hotelskih nočitev 1,25 milijona.

V letu 2016 je občina iz naslova turističnih taks prejela dobra dva milijona evrov, nekoliko več, skoraj 2,1 milijona evrov pa lani. Poraba teh sredstev je namenska, tako da jih tudi Občina Piran med drugim namenja informacijsko-turistični dejavnosti, spodbujanju razvoja turističnih proizvodov, trženju ter razvoju in vzdrževanju skupne turistične infrastrukture in javnih površin. Prav tako zbrana sredstva namenja organizaciji in izvajanju prireditev ter osveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma.

Za zbrana sredstva iz naslova turistične takse, pa tudi koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, občina vsako leto sprejme program porabe, ki je del proračuna. Konkretno so tako doslej med drugim zbrana sredstva namenjali za naložbe v urejanje plaž in obalnega pasu, za kulturno-promocijski program Avditorija Portorož in Zveze kulturnih društev Piran, za naložbe v prometno infrastrukturo in ukrepe za izboljšanje trajnostne mobilnosti, urejanje trgov, razglednih točk in urbano opremo, sofinanciranje turističnih društev, spomeniško varstvene akcije, zagotavljanje brezplačne brezžične internetne povezave, urejanje občinskega oljčnega nasada Forma viva, občinski solni fond, novoletno okrasitev in podobno.

V Izoli za zmernejši dvig turistične takse

Tudi v Izoli so občinski svetniki na majski seji podprli odlok, po katerem bo za prenočitev treba odšteti skupno dva evra na osebo dnevno, in sicer 1,60 evra turistične takse in 0,40 evra promocijske takse. Dokončno naj bi svetniki odlok o tem potrdili na julijski seji.

Doslej je turistična taksa v območju A znašala 1,265 evra na dan. V izolski občini, kjer več let beležijo porast turističnih nočitev, so lani našteli skoraj 400.000 nočitev, leta 2016 pa nekaj manj kot 360.000. Iz naslova turistične takse je bilo tako lani zbranih za 627.000 evrov sredstev, leto prej pa nekaj manj kot 485.000 evrov.

“V Izoli smo se odločili za nekoliko zmernejši dvig, saj želimo ohraniti ravnovesje in zadovoljstvo, tako na strani ponudnikov kot naših gostov. Taksa sicer predstavlja okoli 26-odstotno povečanje, torej zmerno povišanje, ki je sprejemljivo tako za turiste kot ponudnike,” so za STA ocenili v Turističnem združenju Izola.

Tako v Izoli kot Piranu omenjena odloka določata tudi višino letnega pavšala za lastnike počitniških hiš oz. stanovanj ter za lastnike plovil.

V Kopru odlok o turistični in promocijski taksi potrdili po skrajšanem postopku

V Mestni občini Koper so svetniki o turistični in promocijski taksi prvič razpravljali minuli četrtek, a so imeli na mizi predlog za skrajšani postopek in so odlok tudi dokončno potrdili. Predlagana višina turistične takse znaša skupaj dva evra, od tega gre 0,40 evra na račun promocijske takse. Zdaj je turistična taksa na območju Mestne občine Koper 1,27 evra na osebo, polovična pa je 0,63 evra.

V Mestni občini Koper so lani po podatkih državnega statističnega urada zabeležili skoraj 173.000 turističnih nočitev. Prihodki iz naslova turistične takse so lani znašali dobrih 262.000 evrov, leto prej pa dobrih 244.000 evrov.

Kot so za STA pojasnili na Turistični organizaciji Koper, vsa sredstva iz turističnih taks namenijo aktivnostim, ki so povezane z razvojem in promocijo turizma na Koprskem. Med drugim sofinancirajo prireditve, delovanje Tica, izdelavo promocijskega materiala in podobno.

Vse tri občine predvidevajo, da bodo nove takse začeli zaračunavati s 1. januarjem 2019.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.