Za energetsko prenovo javnih stavb 1,7 milijona evropskih sredstev

0

EU bo Sloveniji namenila do 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev kot dodatno pomoč pri izvajanju energetske prenove javnih stavb. Gre za tehnično pomoč Elena (European Local Energy Assistance), skupno iniciativo Evropske investicijske banke in Evropske komisije v okviru programa Horizont 2020, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Gre za nepovratna sredstva kot dodatno pomoč pri izvajanju energetske prenove javnih stavb. Na državni ravni je to prva tovrstna pomoč v Sloveniji, poudarjajo na ministrstvu.

Pomoč se nanaša na sofinanciranje izdelave tehnične in ekonomske dokumentacije za prijavo izbranih operacij za sofinanciranje energetskih prenov javnih stavb. Tako bosta lahko ožji in širši javni sektor, ki bosta pristopila k energetski prenovi svojih stavb, že v fazi pred prijavo za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev in izdelavo potrebne dokumentacije pridobila nepovratna sredstva v višini do 90 odstotkov upravičenih stroškov.

Nepovratna sredstva Elena bodo na voljo v triletnem obdobju 2018-2020, pogoj za njihovo pridobitev pa je, da celotna investicija v energetsko prenovo javne stavbe dosega najmanj 20-kratnik vrednosti odobrene tehnične pomoči.

Nepovratna sredstva Elena so sicer namenjena sofinanciranju programov in ukrepov s področij energetske učinkovitosti, distribucije obnovljivih virov energije in urbanega transporta. Lahko krijejo tudi stroške, povezane s študijami izvedljivosti, študijami trga, načrtovanja programov, poslovnih načrtov, energetskih pregledov in finančnim strukturiranjem kot tudi stroške, povezane s pripravami razpisnih postopkov, pogodbenih aranžmajev in enot za izvedbo projekta.

Vir. STA

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.