Vlada potrdila izhodišča predloga sprememb zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

38

Vlada je potrdila izhodišča prvega paketa davčnih sprememb, ki med drugim vključujejo predlog sprememb zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Po navedbah ministrstva za finance je cilj predloga poenostavitev postopka določanja modelov vrednotenja nepremičnin.

Postopki, ki omogočajo prilagajanje posplošene tržne vrednosti nepremičnin glede na njihove značilnosti, so bili doslej prekomerno obremenjujoči. Ministrstvo poroča, da so se pripombe javnosti na poskusne izračune večinoma nanašale na napačne evidence o nepremičninah, medtem ko je bilo zanimanje za javne razgrnitve modelov majhno.

Zaradi nezadovoljivih rezultatov teh postopkov predlagajo njihovo ukinitev, medtem ko bi ohranili sodelovanje občin in strokovne javnosti, ki prispevata k izboljšanju kakovosti modelov.

Obstoječe zbirno potrdilo o vrednosti in podatkih nepremičnin bo ostalo na voljo prek elektronskih vpogledov ali po fizični zahtevi, medtem ko bi se ukinilo obvezno pošiljanje teh potrdil po pošti. V primerih, ko bi bilo to potrebno, bi uredbo prilagodili z drugimi predpisi.

Lastniki nepremičnin bodo lahko izpodbijali ocenjeno vrednost s predložitvijo individualnega cenilnega poročila, ki ga mora pregledati organ vrednotenja. Če bo poročilo ustrezno, bo organ vrednotenje posodobil.

Predlog dodatno pojasnjuje, kako prilagoditi vrednosti nepremičnin v primeru naravnih nesreč ali drugih izrednih razmer. Vlada bi takšne prilagoditve izvajala na podlagi poročil geodetske uprave, brez dodatnih stroškov za lastnike.

Spremenjeni bodo tudi kriteriji za množično vrednotenje elektrarn, da bi razbremenili lastnike manjših objektov, kot so fotovoltaične inštalacije, ki trenutno zahtevajo letno izpolnjevanje vprašalnikov.

Kar zadeva varstvo osebnih podatkov, predlog zagotavlja, da osebni podatki pogodbenih strank ne bodo dostopni v javnih evidencah nepremičninskih transakcij, medtem ko bi ostali podatki, kot so cene in lastnosti nepremičnin, še vedno dostopni javnosti.

Vlada bo dokončno odločitev o teh spremembah sprejela septembra, s tem da bodo spremembe predvidoma stopile v veljavo leta 2025. Ob tem je napovedano, da bo do konca leta predstavljen še drugi paket davčnih sprememb.

Prejšnji članekZbiranje zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov v poslovni stavbi SKB v centru Ljubljane