V javni obravnavi nov predlog novele energetskega zakona

3
Na ministrstvu so predlog novele zakona vgradili tudi smernice za državno pomoč za okolje in energijo, ki so bile sprejete kmalu po uveljavitvi energetskega zakona v letu 2014.

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo nov predlog novele energetskega zakona, ki je potrebna zaradi prenosa evropskih direktiv in ustavne odločbe. Med drugim je dodalo še člen, s katerim se poleg individualne omogoča tudi skupnostna samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Predlog novele energetskega zakona je ministrstvo objavilo danes na portalu E-uprava. Na pripombe javnosti bo čakalo do 21. februarja.

Predlog novele energetskega zakona je zaradi nujne implementacije evropskih direktiv in ustavne odločbe lani že bil v obravnavi v DZ, a prvič ni prestal obravnave, drugič pa ni prišel na vrsto zaradi prenehanja mandata prejšnjega sklica DZ. Sprejem predlaganih sprememb je nujen, da se preprečijo negativne posledice za delovanje države.

Evropska komisija je namreč Sloveniji že poslala uradni opomin, ker ni v celoti izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto zadržuje javnost, prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti. Gre za trgovine, nakupovalne centre, restavracije, gledališča, banke in hotele.

V tem smislu predlog novele zakona vsebuje ustrezne rešitve, po njenem sprejemu pa bo potrebna tudi dopolnitev pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb. Omenjena obveznost se bo nanašala na objekte, ki jih obiskuje oz. se v njih zadržuje večje število ljudi z namenom, da pridobijo določeno storitev, informacije ali izdelke, ne pa tudi na objekte, ki jih uporabljajo lastniki ali zaposleni samo za namen opravljanja svoje pridobitne dejavnosti storitev, informacij ali izdelkov, je razvidno iz osnutka novele zakona.

Glede na odločbo ustavnega sodišča je treba v zakon dodati tudi postopek pridobitve plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist. Kot je razvidno iz predloga, bi se odškodnina določila v višini tržne vrednosti najema take ali primerljive nepremičnine glede na obseg njene uporabe za gradnjo.

Na ministrstvu so predlog novele zakona vgradili tudi smernice za državno pomoč za okolje in energijo, ki so bile sprejete kmalu po uveljavitvi energetskega zakona v letu 2014. Do pomoči v obliki zagotovljenega odkupa bodo po novem upravičene le tiste elektrarne, ki električno energijo proizvajajo iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote, z močjo do 500 kilovatov in ne več enega megavata. Za večje proizvodne naprave pa se bo pomoč lahko dodelila le kot premija poleg tržne cene, pri čemer proizvajalci električno energijo prodajajo neposredno na trgu.

S predlogom novele zakona se dodaja tudi zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov v sistemu naprednega merjenja ter se razširja definicija potrdila o izvoru na način, da lahko potrdila dokazujejo ne le, da je električna energija proizvedena iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, temveč tudi iz drugih – neobnovljivih – virov energije.

Prav tako se predpisujejo zakonska podlaga in temeljna pravila za samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije. Ta se v trenutku priprave novele zakona sicer že izvaja na podlagi uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, z novim členom pa se poleg individualne omogoča tudi skupnostna samooskrba, to je skupinska samooskrba v večstanovanjskih stavbah.

PUSTITE KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.