Stanovanjska inšpekcija v nadzoru prodaje stanovanj in hiš

0
V vseh desetih primerih, pri katerih je bil v posel oglaševanja vključen nepremičninski posrednik z licenco, niso ugotovili nepravilnosti.

Stanovanjska inšpekcija je izvedla nadzor prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb. Pri prodajah, pri katerih je bil vključen nepremičninski posrednik, nepravilnosti ni bilo, v določenih primerih, ko je nepremičnino prodajal investitor sam, pa so ugotovili nekatere kršitve. Izdali so dve odločbi za prepoved prodaje.

Inšpekcija se je osredotočila na preverjanje pogojev, brez katerih prodajalec ne sme skleniti prodajne pogodbe niti začeti z oglaševanjem prodaje, so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb določa, da mora biti prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oziroma gradi enostanovanjsko stavbo oz. stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe, bodisi imetnik stavbne pravice na tej parceli, za gradnjo stavbe pa mora biti izdano dokončno gradbeno dovoljenje. Poleg tega mora prodajalec, če je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli, v obliki notarskega zapisa določiti splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe.

Inšpekcija je preverila oglaševano prodajo šestih nepremičnin, ki jih je prodajal investitor sam, in desetih, za katere je imel investitor sklenjeno pogodbo z nepremičninskim posrednikom.

V vseh desetih primerih, pri katerih je bil v posel oglaševanja vključen nepremičninski posrednik z licenco, niso ugotovili nepravilnosti.

V primerih, v katerih so nepremičnino prodajali investitorji sami, pa so ugotovili nekatere kršitve. Večina jih je bila povezana s tem, da so investitorji začeli z oglaševanjem in prodajo nepremičnine, še preden so pridobili za to potrebno dokumentacijo, npr. splošne pogoje prodaje v obliki notarskega zapisa.

Inšpektorji so izdali dve upravni odločbi, s katerima so prepovedali sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje nepremičnine. Ena odločba pa je bila odpravljena, ko je investitor po izdani odločbi dostavil vso dokumentacijo, v drugem primeru pa je bila izdana ugotovitvena odločba, ko je prodajalec odpravil kršitve zakona.

V dveh primerih sta bila uvedena tudi prekrškovna postopka, kjer je bilo ob upoštevanju teže prekrška izrečeno eno opozorilo in en opomin (v skupni višini 90 evrov).

“Prav vsi inšpekcijski zavezanci so spoštovali upravne odločitve stanovanjske inšpekcije ter tako rekoč nemudoma pristopili k vzpostavitvi zakonitega stanja, s čemer je bil namen inšpekcijskega dosežen,” še pravi inšpekcija.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.