Novela o nepremičninskem posredovanju putuje na ustavno sodišče

63

Desetega avgusta 2019 je začela veljati novela zakona o nepremičninskem posredovanju, ki je zaradi omejitev provizij pri najemu in možnih zaračunanih stroških razburila družbe za nepremičninsko posredovanje. Nekatere od teh družb, ki so vključene v panožno zbornico pri GZS, bodo že v začetku prihodnjega tedna vložile pobudo za ustavno presojo.

Novela zakona, ki je bila po vetu državnega sveta v DZ sprejeta 18. julija, veljati pa je začela danes, med drugim omejuje višino plačila za posredovanje pri najemu, ki ga sklene fizična oseba, na štiri odstotke pogodbene vrednosti, vendar ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. Za posle med gospodarskimi družbami omejitve ni.

Novela poleg tega višino dejanskih stroškov, ki jih lahko nepremičninska družba zaračuna za storitve nepremičninskega posredovanja (če nima pravice do plačila za posredovanje, ker posel ni bil sklenjen), omejuje na največ 150 evrov. Ta določba zakona se bo sicer začela uporabljati v treh mesecih po uveljavitvi zakona.

V Zbornici za poslovanje z nepremičninami pri GZS so prepričani, da določila zakona omejujejo pravice iz 74. člena ustave, ki med drugim določa, da je gospodarska pobuda svobodna. Zato bodo nepremičninske družbe, ki imajo pravni interes, v začetku prihodnjega tedna vložile pobudo za ustavno presojo omenjenih določil, je STA povedal direktor zbornice Boštjan Udovič.

Predlagali bodo tudi, da ustavno sodišče začasno zadrži izvajanje zakona, saj bi lahko nastale posledice, ki bi jih bilo kasneje nemogoče odpraviti, je dodal Udovič.

Novela med drugim tudi odpravlja možnost, da se plačilo za posredovanje polovično razdeli med obe pogodbeni stranki, ter skladno z evropsko zakonodajo omogoča, da bodo nepremičninski posredniki v Sloveniji lahko tudi tuji državljani, bodo pa morali pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Pobudniki zakona, stranka Levica, so prepričani, da bodo s spremembami najemniki v boljšem položaju, saj da se bodo pocenile storitve nepremičninskega posredovanja, na drugi strani pa da bodo najemodajalci in posredniki prisiljeni v sklepanje najemnih pogodb s čim daljšim rokom trajanja.

V Zbornici za poslovanje z nepremičninami pa menijo, da ti cilji s sprejetimi rešitvami ne bodo doseženi. Lahko bi prišlo do tega, da bodo posredniki določene storitve, ki so sedaj zajete v plačilo za posredovanje, zaračunali posebej, najemodajalci oz. prodajalci pa bodo stroške prevalili na najemnike oz. kupce, meni Udovič.

Tudi dostopnost stanovanj za mlade, kar pričakujejo v Levici, s temi spremembami ne bo nič boljša, dodajajo v zbornici, saj da so cene tako za najem kot za nakup nepremičnine visoke zaradi premajhne ponudbe, tako da bi morala država z drugimi ukrepi poskrbeti, da bi se ponudba nepremičnin na trgu povečala, s čimer bi olajšala tudi dostopnost do primernih stanovanj za državljane, saj bi se s tem cene znižale.

Prejšnji članekGlobal leasing novi lastnik Medisjkih toplic
Naslednji članekMercator prodaja še center v Kopru in 12 centrov v regiji