Nepremičnine družbe Litostroj jeklo prodane za 11,5 milijona

3
Litostroj jeklo je nepremičnine začel oktobra lani prodajati v skladu s programom finančnega prestrukturiranja v okviru ponovne prisilne poravnave. Slika je simbolična.

Nepremičnine družbe Litostroj jeklo na območju Litostrojske ceste v Ljubljani bo kupil škofjeloški LTH Castings. Za okoli 73.000 kvadratnih metrov nepremičnin bo odštel 11,5 milijona evrov, so sporočili iz DUTB.

“Novi kupec LTH Castings bo odkupil vse nepremičnine družbe Litostroj jeklo. S kupnino v višini 11,5 milijona evrov bo poplačana večina terjatev upnikov pa tudi neplačani prispevki za zaposlene. Poleg tega je ohranjenih okoli 200 delovnih mest in industrijska kultura podjetja,” so zapisali v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Od 11,5 milijona evrov kupnine bo 4,5 milijona evrov namenjenih Finančni upravi RS (Furs) oz. poplačilu prispevkov za sedanje in nekdanje zaposlene Litostroj jekla, s čimer bodo ti poplačani skoraj v celoti, sedem milijonov evrov pa bo prejela DUTB. V slabi banki so zadovoljni, saj da je to občutno več, kot bi dobili v primeru stečaja, v katerem bi bile iztržene vrednosti občutno nižje, hkrati pa bi nastalo veliko dodatnih stroškov.

DUTB je terjatve do družbe prejela oktobra leta 2014 od Abanke. Kot pravijo, so v tem času izvedli vse ukrepe, ki so bili na voljo, da prestrukturira družbo in ji omogoči delovanje tudi v prihodnje.

“Prvotni namen reševanja podjetja je bil stabilizacija poslovanja in kasneje njegova prodaja ustreznemu investitorju. Zaradi različnih interesov vključenih deležnikov prodaja družbe ni bila možna. Posledično je bila edina opcija za ohranitev proizvodnje oddaja premoženja, katerega vrednost v uporabi je bistveno višja kot v primeru likvidacije,” so zapisali v DUTB.

Ob prenosu terjatev na DUTB je bila prisilna poravnava Litostroja jeklo že skoraj končana. Takoj po končani prisilni poravnavi se je izkazalo, da je podjetje znova insolventno in nezmožno nadaljnjega poslovanja. Zaradi pomanjkanja naročil in negativnega denarnega toka je DUTB ocenila, da je edina možnost za preprečitev stečaja podjetja njegova prodaja.

V februarju 2015 je DUTB začela s postopkom prodaje svojih terjatev in lastniškega deleža. Aprila 2015 so upniki od potencialnega investitorja prejeli ponudbo, ki pa zaradi nestrinjanja enega finančnega upnika ni bila sprejeta. Po dodatnih pogajanjih je investitor avgusta 2015 finančnim upnikom poslal izboljšani individualni zavezujoči ponudbi za odkup terjatev in poslovnih deležev. Začel je izvajati potrditveni skrbni pregled družbe, v novembru 2015 pa je od nakupa odstopil.

Ker je podjetje v vmesnem obdobju pridobilo dodatna naročila, s pomočjo katerih bi ob razrešitvi preteklih bremen lahko poslovalo naprej, je DUTB s podjetjem izdelala alternativni scenarij: vložek svežih likvidnostnih sredstev s poroštvom države na način, da podjetje odplača vse dolgove in s svežim obratnim kapitalom financira sprotno poslovanje. Namen je bil stabilizacija poslovanja in kasnejša prodaja. “Ob tem bi večino tveganj prevzela DUTB, tveganje za državo bi obstajalo zgolj v primeru stečaja. Žal za omenjeni scenarij ni bilo pridobljeno soglasje, tako da je DUTB izčrpala vse možnosti za prestrukturiranje družbe,” so pojasnili v DUTB.

Nato je v letu 2017 interes izkazal investitor iz Nemčije, ki pa je kasneje zaradi visokih pričakovanj upnikov (zahteva Fursa za celotno poplačilo vseh obveznosti skupaj z zamudnimi obrestmi) in negotovosti odstopil od nakupa.

V DUTB tudi pojasnjujejo, da družba vse od začetka prve prisilne poravnave v letu 2014 ni bila sposobna poravnavati prispevkov za zaposlene, zato so se obveznosti iz naslova prispevkov povečevale. Podjetje je proti koncu leta 2017 sklenilo, da je edina možnost zagotovitve poplačila prispevkov in maksimalnega poplačila upnikov ponovljena prisilna poravnava. Njen namen je bil oddaja premoženja v najem in odprodaja sredstev podjetja. Podjetje je uspešno oddalo nepremičnine in stroje; najemnik nadaljuje s proizvodnjo na omenjeni lokaciji. Na ta način je določeno število zaposlenih tudi ohranilo svoje delovno mesto, so še pojasnili v DUTB.

Litostroj jeklo je nepremičnine začel oktobra lani prodajati v skladu s programom finančnega prestrukturiranja v okviru ponovne prisilne poravnave. Po poročanju časnika Delo je bil edini ponudnik LTH Castings, ki že ima obrat na tem ljubljanskem industrijskem območju.

Kot je sredi novembra poročal časnik, naj bi LTH del območja namenili za širitev svoje dejavnosti, v drugem delu pa ohranil Litostrojevo proizvodnjo, ki jo zdaj najemata družbi Tekoma in Litostroj specialna livarna družine Marguč. LTH Castings, ki ga je leta 2009 odkupilo 13 menedžerjev, izdeluje ulitke za avtomobilsko industrijo, sama dejavnost Litostroja, ki izdeluje turbine in druge jeklene ulitke, pa ga po navedbah časnika menda ne zanima.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.