Pri nakupu kmetijskega zemljišča je potrebna dodatna pazljivost

195
Pri nakupu kmetijskega zemljišča potrebna dodatna pazljivost

Vprašanje: Kupujem zemljišče – na katerem stoji stanovanjska stavba. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča, ki ga je izdala občina izhaja, da je manjši del zemljišča in sicer 95 m2 od skupno 970,00 m2, kmetijsko zemljišče. Kako lahko s prodajalcem veljavno sklenem prodajno pogodbo?

Pojasniti je potrebno, da je pri predmetnem nakupu nujno upoštevati določila veljavnega Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: ZKZ), sicer pogodba ne bo veljavno sklenjena. Iz določila 19. člena ZKZ izhaja, da tovrstni pravni posel odobri upravna enota, predmetna odobritev pa vedno ni potrebna. Tako odobritev pravnega posla ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, površine največ 1000 m2, na katerem stoji manj zahteven ali zahteven objekt, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje (točka e) drugega odstavka 19. člena ZKZ). Pod predpostavko, da ima stanovanjski objekt, ki je predmet nakupa, pravnomočno gradbeno dovoljenje, je torej potrebno, za veljavnost sklenjene pogodbe, pridobiti le pravnomočno odločbo pristojne upravne enote, da odobritev pravnega posla za pridobitev lastninske pravice na kmetijskem zemljišču ni potrebna.

Odgovor pripravila: Barbara MačekWallas, univ.dipl. pravnica

Barbara Maček, dipl.uni.pravnik
Barbara Maček Wallas, dipl.uni.pravnik
Prejšnji članekIzraelci kupujejo hotele v Ljubljani
Naslednji članekEXPO REAL Munich – največji evropski nepremičninski sejem