Ali za prodajo nepremičnine lahko pooblastim nekoga ki mu zaupam in kako?

Pooblastilo za prodajo nepremičnine ima zakonsko določeno vsebino in obliko. Vsebovati mora določilo, da je pooblaščenec upravičen skleniti prodajno pogodbo in izstaviti nepogojno zemljiškoknjižno...

Kakšne možnosti ima lastnik, da prisili upravnika, da sanira streho?

Vprašanje: Oseba X je lastnik večjega stanovanja na vrhu večstanovanjskega bloka. V bloku je upravnik in blok ima vzpostavljen rezervni sklad. Nad dotičnim stanovanjem...

Ali je možno skleniti prodajno pogodbo ?

Vprašanje: Leta 1980 se je zgradila enostanovanjska hiša, ki je skozi leta postala tristanovanjska. Eno stanovanje je v pritličju, eno v nadstropju in eno...

Ali lahko upravnik oz. stanovalci terjajo doplačilo rezervnega sklada od novega lastnika?

Vprašanje: V večstanovanjskem objektu (bloku) se prodaja določeno stanovanje. Objekt ima upravnika in vzpostavljen rezervni sklad. Prejšnji lastnik stanovanja ni redno vplačeval v rezervni...

Ali bi morali zaradi manjših sprememb izdelati nov projekt in pridobiti novo gradbeno dovoljenje?

Vprašanje: V letu 2006 se je zgradila enostanovanjska hiša. Hiša ima v naravi nekaj manjših odstopanj glede na projekt, ki je bil izdelan za...

Kaj moram imeti s seboj, ko obiščem notarja pri prodaji stanovanja?

Če ste prodajalec in imate že sestavljeno pogodbo o prodaji stanovanja, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice na kupca, potem je zadeva...

Nepremičninska priložnost