Ali bi morali zaradi manjših sprememb izdelati nov projekt in pridobiti novo gradbeno dovoljenje?

Vprašanje: V letu 2006 se je zgradila enostanovanjska hiša. Hiša ima v naravi nekaj manjših odstopanj glede na projekt, ki je bil izdelan za...

Kako uredim notarsko overitev podpisa prodajalca, ki je nepokreten?

Če prodajalec zaradi bolezenskih (ali drugih) razlogov ne more k notarju, se pri notarju lahko dogovorite za obisk na domu. Najbolje da mu v pregled...

Ali je možno skleniti prodajno pogodbo ?

Vprašanje: Leta 1980 se je zgradila enostanovanjska hiša, ki je skozi leta postala tristanovanjska. Eno stanovanje je v pritličju, eno v nadstropju in eno...

Kakšne možnosti ima lastnik, da prisili upravnika, da sanira streho?

Vprašanje: Oseba X je lastnik večjega stanovanja na vrhu večstanovanjskega bloka. V bloku je upravnik in blok ima vzpostavljen rezervni sklad. Nad dotičnim stanovanjem...

Kaj moram imeti s seboj, ko obiščem notarja pri prodaji stanovanja?

Če ste prodajalec in imate že sestavljeno pogodbo o prodaji stanovanja, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice na kupca, potem je zadeva...

Kaj moram imeti s seboj, ko obiščem notarja pri prodaji zemljišča?

Poleg listin in podatkov, ki jih potrebujete za prodajo stanovanja, je pred prodajo zemljišča potrebno pridobiti tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča. Potrdilo izda občina,...

Nepremičninska priložnost