Dosje nominacije za vpis Plečnikovih del na Unescov seznam

22
Slovenija in Češka pri pripravi projekta nominacije Plečnikovih del za vpis na Unescov seznam sodelujeta od leta 2011

Slovenija in Češka, ki sodelujeta pri pripravi projekta nominacije stavbnih in urbanističnih del Jožeta Plečnika za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine, se bosta v prihodnjem letu osredotočili na utemeljitev izbora predlaganih sestavnih delov nominacije Plečnikovih del v Ljubljani in Pragi. Oddajo dosjeja nominacije načrtujeta v letu 2018.

V prihodnjem letu se bosta državi osredotočili na odprta vprašanja, poleg utemeljitve izbora predlaganih sestavnih delov nominacije Plečnikovih del v Ljubljani in Pragi tudi na primerjalno analizo sorodnih del na globalni ravni.

Projekt nominacije izbranih Plečnikovih del za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine je po prepričanju ministrstva eden izmed dobrih obetov k izboljšanemu – celovitemu in koordiniranemu – varovanju, predstavljanju in razvijanju dediščine velikega arhitekta v prihodnje.

Na ministrstvu pričakujejo, da bodo do oddaje končne verzije nominacije razrešena vsa ključna strokovna vprašanja glede varovanja in ohranjanja Plečnikove dediščine, za katera je s pripravo strokovnih podlag in izvedbo strokovnih postopkov odgovoren Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) skupaj z ministrstvom.

ZVKDS je lani pripravil konservatorske načrte za predlagane objekte in ureditve v Ljubljani – cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški, Plečnikove Žale – vrt vseh svetih, regulirano strugo Ljubljanice, Emonsko cesto – trg Francoske revolucije in Vegovo ulico ter Narodno in univerzitetno knjižnico. Ta obsežna dokumentacija je osnova za vse morebitne posege v enote dediščine in tudi za pripravo načrta upravljanja z njimi, so zapisali na ministrstvu.

Slovenija in Češka pri pripravi projekta nominacije Plečnikovih del za vpis na Unescov seznam sodelujeta od leta 2011. Delo koordinirata ministrstvi za kulturo obeh držav v sodelovanju z nacionalnimi delovnimi skupinami in strokovnjaki s področja varstva kulturne dediščine.

V Sloveniji je bila pri ministrstvu za kulturo septembra 2013 imenovana delovna skupina, v kateri so poleg predstavnikov ministrstva predstavniki ZVKDS, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Muzeja in galerij mesta Ljubljana – Mestnega muzeja Ljubljana, Mestne občine Ljubljana in zunanji strokovnjak.

Januarja lani sta državi oddali besedilo za tako imenovani poskusni seznam, kar je formalni predpogoj pred oddajo nominacije za vpis na seznam svetovne dediščine.

Brezčasna humanistična arhitektura Jožeta Plečnika v Ljubljani in Pragi je serijska transnacionalna nominacija, ki poleg že naštetih del v Ljubljani vključuje cerkev še sv. Mihaela v Črni vasi na Barju ter v Pragi cerkev sv. Srca Jezusovega na Vinohradih.

Vir: STA

LJUBLJANA NEPREMIČNINE

Prejšnji članekV Mariboru postavili dva zunanja fitnesa
Naslednji članekPromet s stanovanji se bliža vrhuncu izpred krize