Zakon o nepremičninskem posredovanju v vladni obravnavi

31
Novi zakon o nepremičninskem posredovanju bo določal nove pogoje za nepremičninske družbe in za nepremičninske posrednike.

Ministrstvo za okolje in prostor je v vladni postopek poslalo predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju. Po predlogu višina provizije pri poslih med podjetji ne bo več omejena, bo pa omejitev ostala pri poslovanju s potrošniki. Med novostmi bo tudi možnost ekskluzivnega posredovanja.

Ministrstvo med razlogi za novi zakon navaja ugotovitev, da je varovanje interesa potrošnikov še vedno nezadostno, poleg tega je pravna varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb pomanjkljiva oz. nezadostna, kaže predlog zakona, objavljen med vladnimi gradivi.

Pri izvajanju veljavnega zakona se je po navedbah ministrstva pojavilo največ težav glede spoštovanja pravil za varno in skrbno poslovanje nepremičninskih družb, ki se nanašajo predvsem na ugotavljanje in seznanjanje naročnikov s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine.

Ministrstvo je na podlagi odzivov potrošnikov zaznalo težave zaradi dvojnega obračunavanje plačila za posredovanje, opravljanja poslov posredovanja brez licence, vsiljevanja pogodbe o posredovanju tretji osebi, pogojevanja ogleda nepremičnine s sklenitvijo pogodbe o posredovanju, težav pri zastopanju pri prodaji nepremičnin investitorja prek posredniških družb, oglaševanja, dajanja lažnih podatkov o zavarovanju odgovornosti nepremičninskih družb, zaračunavanja dejanskih stroškov, ko pogodba o nepremičnini ni sklenjena, ter trajanja in odpovedi pogodbe o posredovanju.

Na to je opozoril tudi tržni inšpektorat, ki zaznava še težave pri seznanjanju potrošnikov glede dejanskega in pravnega stanja nepremičnine in glede neprimerne zakonsko določene višine glob za prekrške nepremičninskih družb.

Po predlogu bo za potrošnike plačilo za posredovanje tako kot sedaj regulirano in bo v primeru nakupa in prodaje znašalo največ štiri odstotke od pogodbene cene. Omejitev po predlogu – tako kot v veljavnem zakonu – ne bo veljala, ko bo pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 evrov. Plačilo provizije bo moralo biti po novem urejeno s pisno pogodbo. Ko bo dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se bo znesek plačila za posredovanje razdelil. Pogodbena določila, ki bi bila v nasprotju s temi določbami, bodo nična.

Ne bo pa predvidoma več omejitve provizije za pogodbe, ki jih sklepajo gospodarske družbe med seboj. S tem bodo na tem področju omogočili svobodno gospodarsko pobudo. Za te pogodbe bodo veljala pravila obligacijskega prava.

Zakon bo po predlogu opredelil vsebino pogodbe o posredovanju, trajanje pogodbe in vsebino splošnih pogojev.

Zakon bo določal pogoje za nepremičninske družbe in za nepremičninske posrednike. Družba bo morala za opravljanje poslov posredovanja izpolnjevati tri pogoje, in sicer bo morala imeti registrirano dejavnost posredništva v prometu z nepremičninami, zaposlenega najmanj enega nepremičninskega posrednika in sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo.

Dovoljenje za opravljanje poslov posredovanja pa bo lahko pridobil posameznik, ki bo imel dokazilo o strokovni usposobljenosti in ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo, pravni promet, življenje in telo, spolno nedotakljivost ali javni red in mir. Za izdajo in odvzem dovoljenja za posrednike bodo pristojne upravne enote.

Investitor, ki bo gradil za trg, bo moral zagotoviti, da bodo prodajo zanj izvajale izvajali nepremičninski posredniki.

Zakon bo po novem predvidoma opredelil ekskluzivno posredovanje. S tem želijo zagotoviti varstvo v primeru t. i. vsiljenih pogodb, ko nepremičninska družba, ki ima sklenjeno pogodbo o posredovanju, tretjih oseb, z izoblikovanim povpraševanjem o konkretni nepremičnini na podlagi odziva na oglas ali ponudbo, ne bo smela nagovarjati k sklenitvi pogodbe o posredovanju ali pogojevati ogleda nepremičnine s sklenitvijo takšne pogodbe.

Z ekskluzivno pogodbo se bo naročnik zavezal, da z drugimi posredniki za isto nepremičnino ne bo sklepal posredniških pogodb, lahko pa bo sam prišel v stik s tretjimi osebami in z njimi sklenil pogodbo v zvezi z nepremičnino (jo npr. prodal, dal v najem ali v zakup).

Zakon bo predlogu dogovor o trajanju pogodbe o posredovanju prepuščal strankama; če pa se ti ne bosta dogovorili, za koliko časa sklepata pogodbo, bo trajanje omejeno na devet mesecev. Zakon pa bo posebej omejil trajanje ekskluzivne pogodbe, in sicer na šest mesecev.

Predlog nekatere globe določa na novo, predvidena je tudi uvedba nekaterih novih prekrškov, ki bodo sledili novostim v zakonu, inšpektorji bodo lahko globe izrekali v razponu.

Vir:STA

Prejšnji članekVlada potrdila predlog novele zakona o evidentiranju nepremičnin
Naslednji članekLondon gostil slovensko investicijsko konferenco