Eko sklad povečal sredstva za spodbujanje naložb

166
Pri razpisu za nepovratna sredstva za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena pa je po novem na voljo 25 milijonov evrov.

Eko skad je povečal sredstva, ki jih ponuja za nove naložbe za povečanje rabe obnovljivih virov energije, v povečanje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb in starejših večstanovanjskih stavb ter v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Kot kažejo današnje objave v uradnem listu, je prek razpisa za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na voljo 56,5 milijona evrov (nazadnje 44,5 milijona evrov). Od tega je 27 milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami.

Sklad med drugim sofinancira vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za centralno ogrevanje, priklop na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo lesenih oken in zamenjavo fasade.

Razpis za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb po novem ponuja skupno 16,7 milijona evrov (nazadnje 16 milijonov evrov). Prek razpisa je mogoče dobiti nepovratna sredstva za zamenjavo fasade, izolacijo strehe in optimizacijo sistema ogrevanja za stavbe z vsaj tremi stanovanji.

Pri razpisu za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije je po novem višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere pet milijonov evrov (nazadnje štiri milijone evrov). Višina sredstev za kredite ostaja nespremenjena pri petih milijonih evrov. Razpis je namenjen pravnim osebam, in sicer so na voljo nepovratna sredstva in subvencioniranje obrestne mere pri najemanju kreditov za investicije med drugim v zamenjavo oken in fasade, vgradnjo toplotne črpalke, ukrepe energetske učinkovitosti v poslovnem procesu ter naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Pri razpisu za nepovratna sredstva za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena pa je po novem na voljo 25 milijonov evrov (nazadnje 12 milijonov evrov). Razpis je namenjen občinam in ministrstvom za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb – stavbe, ki so visoko energetsko učinkovite in porabijo manj energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini – za kulturo in razvedrilo, muzeje in knjižnice, za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, za zdravstveno oskrbo in za šport.

Prejšnji članekDZ za finance potrdil zamik novele o množičnem vrednotenju nepremičnin
Naslednji članekMariborski stanovanjski sklad predstavil svoje delovanje in projekte